Radary 2D zapewniają dokładny obraz strumienia rozrzucanych resztek za kombajnem. Wykrywają pozycję i prędkość unoszących się w powietrzu cząstek pozostałości pożniwnych, zanim opadną na ziemię, zapewniając tym samym rzeczywisty wzór ich rozrzutu. Do prawidłowego rozrzutu nie są konieczne informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru czy wilgotności cząstek.

Zastosowany w tym rozwiązaniu algorytm na bieżąco dostosowuje ustawienia systemu OptiSpread, aby zapewniać równomierne rozprowadzenie resztek pożniwnych za kombajnem w jednolity sposób przez cały czas pracy – bez żadnej interwencji ze strony operatora. Pozwala to operatorowi kombajnu skupić na się zbiorze, bez nieustannych obserwacji rozrzutu.