Omacnica prosowianka stanowi duże zagrożenie dla upraw kukurydzy. Gąsienice omacnicy niszczą rośliny kukurydzy poprzez drążenie tuneli w łodydze rośliny. W efekcie ogranicza to przepływ wody oraz składników pokarmowych w roślinie co powoduje spowolnienie jej wzrostu. Dodatkowo tak osłabiona łodyga jest dużo bardziej podatna na złamanie. A tak uszkodzone rośliny na plantacji znacząco osłabiają i utrudniają zbiór. Uszkodzone przez omacnicę rośliny są również bardziej podatne na  głownię guzowatą kukurydzy czy też fuzariozę – chorobę, która może przenosić się na inne uprawy następcze. Larwy omacnicy zimują w łodygach kukurydzy, które pozostają po jej zbiorze.

Koniecznością staje się więc walka z omacnica, którą można prowadzić na wiele sposobów. Jednym z nich jest chemiczna ochrona plantacji przy użyciu insektycydów. Jednak metoda ta wymaga zakupienia środków ochrony roślin i stosowania specjalistycznych opryskiwaczy o dużym prześwicie do ich aplikowania, co stanowi dodatkowe koszty. Można również walczyć z omacnicą za pomocą metod biologicznych, jednak nie zawsze działają one w 100 % oraz wymagają czasochłonnego wyłożenia na powierzchni plantacji. W końcu można ściernisko pozostałe po zbiorze kukurydzy na kiszonkę mulczować ale wymaga to kolejnego przejazdu, a łodygi przygniecione podczas zbioru przez koła sieczkarni i maszyn współpracujących z reguły pozostają nietknięte.

Duże straty z powodu omacnicy

Stephanie Heylen, Global Product Manager ds. sieczkarni samobieżnych i zespołów żniwnych w firmie New Holland - Szkodnik ten może powodować znaczne straty plonów, sięgające nawet 50%, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje zaś, że gąsienice omacnicy odpowiadają za zniszczenia czterech procent globalnych upraw kukurydzy. Nasz nowy zespół żniwny do zbioru kukurydzy ze zintegrowanym systemem Stalkbuster stanowi efektywne rozwiązanie, zapewniające korzyści zarówno dla klientów, jak i dla środowiska.

Dlatego też firma New Holland zdecydowała się na wprowadzenie do oferty zespołu żniwnego wyposażonego w system StalkBuster opracowanego przez inżynierów firmy Kemper. Rozwiązanie to jest dostępne w przystawce o szerokości roboczej 6 metrów.  System Stalkbuster,  jest zintegrowany z ramą, 8-rzędowego zespołu żniwnego do zbioru kukurydzy, rozdrabnia ściernisko zanim zostanie ono ubite przez koła sieczkarni samobieżnej.

StalkBuster – zdobywca złotego medalu na targach Agritechnica – składa się z wahliwej przekładni ze zintegrowanym sprzęgłem zapadkowym, poruszającej specjalnie ukształtowany cep rozdrabniający osobno każdy rząd ścierniska. Ta specjalna wahliwa przekładnia zapewnia optymalne dostosowanie narzędzia do podłoża w poszczególnych rzędach. Elementem umożliwiającym kopiowanie podłoża jest zestaw siłowników pneumatycznych wykrywających nacisk. Cep został wykonany z bardzo odpornego na zużycie tworzywa, gwarantującego jego długą żywotność. W razie potrzeby, dzięki wielokątowej konstrukcji przekładni, cep można łatwo wymienić, bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Na uwrociach zespoły systemu StalkBuster podnoszą się automatycznie w momencie przestawienia dźwigni multifunkcyjnej, zapobiegając jego uszkodzeniu. Ściernisko jest rozbijane na niewielkie strzępy i pozostawione na podłożu, niszcząc w ten sposób zimowe siedlisko omacnicy. Ponadto zużycie mocy przez system StalkBuster jest bardzo niskie; wymaga on mocy zaledwie 4 KM na rząd, dzięki napędowi bezpośredniemu oraz optymalnemu dopasowaniu poszczególnych jednostek systemu do powierzchni gleby.

System StalkBuster jest zintegrowany z ramą przystawki.
System StalkBuster jest zintegrowany z ramą przystawki.