Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w rolnictwie jest niewłaściwe użycie maszyn. Dlatego John Deere rozpoczyna cykl spotkań w ramach „ Akademii Bezpiecznej Pracy", które będą odbywać się od 3 listopada do 12 grudnia w siedzibach regionalnych dealerów firmy.

Akademia będzie okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności, które wpłyną na podwyższenie bezpieczeństwa pracy z użyciem nowoczesnych maszyn rolniczych. Program Akademii przewiduje nie tylko prezentację zasad bezpiecznej pracy, ale także konkretnych opcji w maszynach, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

- Oficjalne dane pokazują, że pochwyceniu lub uderzenie przez ruchome części maszyn i narzędzi, to jedna z trzech najczęstszych przyczyn wypadków w rolnictwie - mówi Piotr Dziamski, kierownik marketingu John Deere Polska.

- Choć liczba wypadków systematycznie się zmniejsza, to Polska nadal notuje gorsze wyniki niż wiele krajów Unii, dlatego warto zwracać uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa. Stąd pomysł na naszą Akademię - dodaje Dziamski.

W programie zajęć przewidziano m.in. przedstawienie kluczowych zasad bezpiecznej pracy oraz omówienie opcji wpływających na bezpieczeństwo pracy w maszynach takich jak najnowsze kombajny W330, ciągniki 6R czy opryskiwacze. Dla każdego uczestnika przewidziano specjalną czapkę John Deere w wersji „Safety" zapewniającą widoczność po zmroku.

Spotkanie prowadzone w ramach Akademii Bezpiecznej Pracy będą się odbywały od 3 listopada do 12 grudnia 2014 r. w siedzibach dealerów John Deere (dokładny terminarz poniżej). Na Akademię Bezpiecznej Pracy można zapisać się kontaktując się z bezpośrednio z dealerem John Deere.