Firma Ropa zaakceptowała wyłączne prawa Holmera do patentu europejskiego EP 3119182 złożonego przez spółkę macierzystą Exel Industries SA, oraz powiązane zgłoszenia patentowe i patenty już przyznane w UE, Rosji, na Ukrainie, w Chinach, USA i Kanadzie.

Od 23.02.2019 Ropa nie może już oferować kombajnów do buraków z automatycznym prowadzeniem głębokości poszczególnych par lemieszy. Ropa zapłaci Exel/Holmer odszkodowanie za maszyny dostarczone klientom z użyciem tej technologii.

Firma Holmer oficjalnie zaprezentowała system wspomagania operatora EasyLift podczas targów Agritechnica w 2015 roku, po jego pomyślnym przetestowaniu w kampanii 2014.

 EasyLift automatycznie przejmuje kontrolę pracy głębokości poszczególnych par lemieszy, dzięki czemu każdy burak może być wyciągany z ziemi na optymalnej głębokości. Komputer pokładowy oblicza wysokość buraka i przekazuje te informacje do komputera pokładowego. Ta automatyzacja pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału wyorywacza HR.

Automatyczna regulacja głębokości za pomocą Holmer EasyLift z optymalną głębokością roboczą powoduje, że ​​straty związane z uszkodzeniem buraka cukrowego z powodu niewystarczającej głębokości roboczej zostały zredukowane do zera. Unika się przy tym niepotrzebnego głębokiego zagłębiania się w ziemię: zbyt głęboka praca lemieszy nawet o 1 cm powoduje, że ilość niepotrzebnie przerzucanej ziemi wynosi około 100 t/ha, co jednocześnie skutkuje wyższym zużyciem lemieszy oraz paliwa i odliczeniami w cukrowni.