Dobry układ zawieszenia i amortyzacji kosiarki powinien przede wszystkim idealnie kopiować teren. Zmniejsza to zużycie elementów maszyny oraz ogranicza zanieczyszczenie zielonki. Pierwszy z czynników bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania maszyny, drugi na jakość paszy, a co za tym idzie - efektywność żywienia nią zwierząt. Reasumując, dobre zawieszenie kosiarki potrafi wpłynąć na efektywność ekonomiczną gospodarstwa.

NIE TYLKO BOCZNIE

Najprostsze kosiarki dyskowe należą do maszyn z zawieszeniem bocznym, czyli takich, których oś pochylenia listwy tnącej znajduje się z jej boku. Najczęściej w przypadku maszyn tego typu za amortyzację i odciążenie listwy odpowiada pojedyncza sprężyna. Powyższy mechanizm występuje m.in. w jedynym modelu kosiarki dyskowej produkowanym przez Sipmę. Jego zaletą jest przede wszystkim prostota konstrukcji, a co za tym idzie - niskie koszty zakupu i mała awaryjność. Wadą jest z kolei jakość pracy, która na nierównych łąkach może nie być zadowalająca.

Wyższą jakość pracy osiągają maszyny z centralnym zawieszeniem belki tnącej. Lepsze właściwości tego sposobu zawieszenia wynikają z równego rozkładu masy belki oraz dużego zakresu jej pochylenia.

Unikatowym sposobem zawieszenia belki tnącej charakteryzują się kosiarki Unii Group z serii XL. Są one połączone z ramą za pomocą dwóch równoległoboków. Taki sam sposób zawieszenia belki występuje w kosiarkach czołowych i przyczepianych tej firmy. Niemniej w barwach tego producenta można kupić także maszyny z tradycyjnym, bocznym i centralnym zawieszeniem.

WAŻNE ODCIĄŻENIE

Mały nacisk na koszoną powierzchnię to łatwiejsze kopiowanie nierówności terenu przez maszynę, co oznacza mniejsze uszkodzenia darni oraz mniejsze zużycie płozy ślizgowej. W celu zoptymalizowania nacisku na darń producenci stosują różnego typu mechanizmy odciążające belkę tnącą. Oprócz wspomnianego, najprostszego sposobu amortyzacji belki za pomocą sprężyny, dostępne są także inne rozwiązania. Samo odciążenie sprężynowe również może mieć nieco bardziej zaawansowaną formę. W kosiarkach Pӧttinger sprężyna odciążająca belkę ma dwupozycyjną regulację. Pierwszą z pozycji należy ustawić, gdy do kosiarki jest podłączony spulchniacz pokosów, natomiast drugą, gdy kosiarka pracuje solo. Regulacji dokonuje się w prosty sposób, za pomocą przełożenia sworznia.

Dużo większe możliwości daje odciążenie hydropneumatyczne, które pozwala na zmienny nacisk belki na podłoże. W kosiarkach Samaszu z serii KT możliwe jest uzyskanie nacisku belki równego zaledwie 70 kg. Jest to przydatne zwłaszcza na łąkach o słabej darni np. przy koszeniu pierwszego pokosu po świeżym zasiewie traw i na terenach podmokłych. Zwiększenie siły nacisku pozwala natomiast na równe cięcie darni w suchych warunkach, przy dużej prędkości. Siłę nacisku operator może odczytywać na manometrze umieszczonym na kosiarce w widocznym z kabiny ciągnika miejscu. Manometr odzwierciedla ciśnienie oleju w układzie, które jest bezpośrednio powiązane z siłą odciążającą belkę tnącą. Operator może na bieżąco dokonywać regulacji tej siły z kabiny ciągnika za pomocą specjalnej dźwigni.

W kosiarkach Kuhn hydropneumatyczny system zawieszenia belki tnącej figuruje pod nazwą Lift Control. System ten stale kontroluje siłę docisku belki tnącej do podłoża, a także siły na nią działające. Dzięki temu automatycznie reaguje na zmiany tych sił i dostosowuje nacisk belki na podłoże. Im większa siła tarcia belki o podłoże, tym jest ona bardziej odciążana. Dzięki takiej kontroli docisku trawa jest równo przycięta i niezanieczyszczona glebą. Zakres powyższej kontroli jest regulowany, a siła docisku kontrolowana na manometrze.

Kosiarki czołowe standardowo są wyposażone w ramę, która pozwala na zawieszenie belki tnącej w pozycji wleczonej. Kosiarki Samasz z serii KDF są zawieszone na trójkącie zaczepowym i mają wydłużoną ramę zawieszenia ze sprężynami o dużym skoku, co umożliwia bardzo dobre kopiowanie terenu. Sprężyny umożliwiają skok listwy tnącej o 250 mm do góry i 150 mm do dołu. Umożliwiają także regulację nacisku listwy tnącej na podłoże. Jeszcze większy skok zawieszenia posiadają czołowe kosiarki Pӧttinger - jest on równy 250 mm w obu kierunkach. W maszynach tej firmy, jak też i w kosiarkach czołowych Lely nie ma konieczności używania na uwrociach podnośnika. Dzięki wbudowanemu pojedynczemu siłownikowi listwa tnąca może być łatwo uniesiona na wysokość wystarczającą do wykonania nawrotu.

To dość przydatne rozwiązanie występuje także w przypadku kosiarek tylnych. Pozwala ono na uniesienie belki na wysokość kilkudziesięciu cm, co jest wystarczające do przeniesienia jej nad pokosem podczas zawracania. Ułatwia i przyspiesza to manewr zawracania w stosunku do unoszenia całej kosiarki za pomocą TUZ. Mechanizm taki jest standardem m.in. w kosiarkach Kuhn z systemem Lift Control.

TRANSPORT KOSIARKI

Transport kosiarek odbywa się na trzy sposoby, w zależności od marki i modelu. Najprostszy sposób to składanie kosiarki do tyłu. Zaletą tego rozwiązania jest prostota i stosunkowo niewielka siła potrzebna do takiej czynności, co sprawia, że w przypadku mniejszych modeli możliwe jest składanie kosiarki w ten sposób ręcznie, bez użycia hydrauliki. Wadą tego rozwiązania jest duże oddalenie od ciągnika środka ciężkości, co może być kłopotliwe w przypadku małych traktorów. Kolejny sposób to składanie kosiarki do góry z boku układu zawieszenia na ciągniku. Jego zaletą jest umieszczony blisko ciągnika środek ciężkości ma szyny i automatyzacja procesu składania, do którego niezbędny jest siłownik hydrauliczny. Konieczność wykorzystania hydrauliki jest jednocześnie jego wadą, ponieważ komplikuje konstrukcję. Złożona w ten sposób kosiarka może być dość wysoka, co czasami stwarza problemy. Umieszczenie listwy tnącej z boku powoduje także nierówny rozkład masy, co przy transporcie z większą prędkością nie jest zbyt korzystne. Poettinger i Unia Group w swoich kosiarkach nieco zaradzili wadom składania listwy w ten sposób. Dzięki ustawieniu jej nie w pozycji pionowej, ale pod kątem - odpowiednio 115 i 110 stopni w stosunku do podłoża. Obniża to wysokość maszyny w transporcie i poprawia rozkład masy.

Najlepszy rozkład masy w czasie transportu mają natomiast kosiarki, które umożliwiają składanie listwy tnącej do góry, z tyłu ciągnika. Jednocześnie są one bardziej skomplikowane, ponieważ tak naprawdę umożliwiają składanie we wszystkich trzech pozycjach. Wynika to z faktu, że mechanizm podnoszenia do góry można wykorzystać także do umieszczenia listwy tnącej pionowo z boku. Z kolei mechanizm obrotu, ustawiający listwę za ciągnikiem umożliwia także jej umieszczenie poziomo z tyłu ciągnika.

PRZESZKODY IM NIESTRASZNE

W nowoczesnych kosiarkach niezależnie od rodzaju zawieszenia belki tnącej ta ostatnia posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem na skutek zawadzenia o przeszkodę. Inną kwestią jest jednak rodzaj tego zabezpieczenia, który może być dość zróżnicowany. Stosowany m.in. w maszynach Samaszu bezpiecznik hydrauliczny pozwala na odchylenie zespołu tnącego o 30 stopni do tyłu i jego jednoczesne uniesienie o ok. 70 cm. Po ominięciu przeszkody zespół wraca do pozycji wyjściowej. W najprostszych modelach kosiarek występuje mechaniczne zabezpieczenie przeciwnajazdowe. Po napotkaniu przeszkody wyczepia się ono z uchwytu. W celu przywrócenia stanu wyjściowego trzeba jedynie cofnąć kosiarką.

PODSUMOWANIE

Bogaty rynek kosiarek nie ułatwia wyboru. Największe różnice pomiędzy modelami dotyczą sposobu zawieszenia listwy tnącej. Rolnicy, którzy posiadają równe łąki, mogą zaoszczędzić, kupując maszynę z bocznym zawieszeniem. W przypadku gospodarstw dysponujących łąkami o ciekawszym ukształtowaniu warto zdecydować się na kosiarkę z zawieszeniem centralnym. Podobnie rzecz się ma w przypadku sposobu amortyzacji listwy tnącej. Przy jednorodnych użytkach zielonych zapewne wystarczy proste odciążenie sprężynowe. Jeśli jednak jesteśmy właścicielami bardziej różnorodnych łąk, a także gdy planujemy wykorzystywać kosiarkę do koszenia zielonek na gruntach ornych, przyda się z pewnością zawieszenie hydropneumatyczne umożliwiające lepsze dopasowanie parametrów maszyny do aktualnych warunków pracy. Ta sama zasada dotyczy usługodawców, którzy mogą natrafić na bardzo różnorodne zlecenia, i warto, aby posiadany sprzęt był na nie gotowy.