KoneAgria to coroczna specjalistyczna wystawa maszyn i urządzeń rolniczych odbywająca się w Finlandii. Zainteresowani sfinansowaniem pobytu powinni zgłaszać się do Finpro, fińskiego przedstawicielstwa handlowego w Warszawie lub przesłać e-mail o zainteresowaniu udziałem w targach na adres: piotr.hajdecki@finpro.fi, wskazując numer KRS firmy i określając swoje zainteresowania.

- Mamy pewną pulę miejsc dla dystrybutorów maszyn i urządzeń rolniczych oraz przedstawicieli dużych gospodarstw rolnych z Europy-Środkowo Wschodniej – mówi Piotr Hajdecki z Finpro.

- Polskim firmom nie tylko pokrywamy koszty ich pobytu w Finlandii, ale organizujemy również spotkania z interesującymi ich partnerami. Kilkanaście fińskich firm już zadeklarowało zainteresowanie spotkaniami z firmami z Polski. – dodaje Hajdecki.

Jak informuje Finpro, po zebraniu zgłoszeń, zostanie wyselekcjonowana grupa firm, które utworzą polską delegację na KoneAgria 2017. Podczas w wizyty w Finlandii towarzyszył im będzie mówiący po polsku przedstawiciel Finpro.

Incjatywa jest częścią programu „Agrotechnology from Finalnd”, programu promującego fińskie maszyny i urządzenia dla rolnictwa na świecie. Polska, w bieżącym roku znalazła się na liście kierunków priorytetowych programu.