Szwedzki rolnik, chciał stworzyć pielnik, który by skutecznie zwalczał chwasty w jego gospodarstwie ekologicznym. W efekcie postała maszyna modułowa, której projekt odkupiła firma Lyckegard Group AB. Cały system ma zastąpić kilka maszyn.

Innowacyjność systemu Cameleon opiera się m.in. na elastycznych redlicach, które spełniają różne potrzeby. Maszyna posiada koła skrętne, co przekłada się na późniejsze efekty w siewie i pieleniu. Lustracja plonu odbywa się poprzez zapis cyfrowy z kamer. Do tego praca maszyną ma spełniać założenia programu węglowego.

Kupuj nowe maszyny na preferencyjnych warunkach

Jedna maszyna wiele zabiegów

Elastyczność całego systemu w maszynie opiera się na wymiennych modułach, które dobierane są w zależności od tego jaką prace mają wykonać. Do każdego z zabiegów międzyrzędowych dobiera się zestaw do: nawożenia, siewu bronowania skorupy oraz bronowania chwastów.

Konstrukcja Cameleon ma zapewnić nowe możliwości jazdy. Wiele przejazdów będzie można wykonać jednocześnie. fot. Lyckegard
Konstrukcja Cameleon ma zapewnić nowe możliwości jazdy. Wiele przejazdów będzie można wykonać jednocześnie. fot. Lyckegard

Nawożenie

Producent skupił się na tym, że prawidłowe umieszczenie nawozu w wilgotnej glebie jest dużo bardziej korzystne przy nawozach granulowanych - organicznych lub konwencjonalnych syntetycznych i zaprojektował Cameleona tak, by optymalnie wysiewać gorzej rozpuszczalne nawozy. 

W suchych warunkach całkowicie zanika skuteczność nawozu, który aby osiągnął odpowiedni poziom mineralizacji, w kontakcie z glebą potrzebuję odpowiedniej (czyli bardzo dużej) wilgotności, co uzależnione jest od opadów deszczu. Proces mineralizacji można od niego uniezależnić, umieszczając nawóz głęboko w wilgotnej glebie.

Moduł do siewu i nawożenia w połączeniu z międzyrzędowym systemem pozwala na dostarczenie podobnej ilości azotu roślinom ozimym jak przy nawożeniu upraw jarych. Dzieje się tak, ponieważ wiosną, w  uprawach ozimych istnieje możliwość wysiewu nawozów w wilgotnej glebie w międzyrzędziach.

Dodatkowo Cameleon spulchnia glebę, wprowadzając do niej powietrze, co optymalizuje mineralizację i warunki dla uprawy.

Siew

Sianie za pomocą Cameleona ma zapewnić precyzyjne umieszczanie nasion niezależnie od głębokości bronowania. Niskie zapotrzebowanie maszyny pod kątem mocy ciągnika, ma wpływać na równomierne wschody i zmniejszenie zagęszczania gleby.

System redlic wysiewających Cameleon jest zaprojektowany w taki sposób, by rozluźniać glebę wokół nasion bez dociskania resztek roślinnych i zagęszczania gleby. Jest to istotne zwłaszcza w uprawie grochu, który szybko reaguje na skutki zagęszczenia.

Pielenie

Cameleon zaprojektowany jest z kilkoma sekcjami wyposażonymi w ostrza lub redlice, które są szczególnie stabilne w pieleniu. Zapewniają one indywidualna jazdę po ziemi dla każdej sekcji. Ostrza nie poruszają się na boki jednocześnie zapewniając wysoką zdolność cięcia. Podczas pracy na bardzo twardych glebach nie ma ryzyka by ostrze zatrzymało się na czubku, gdyż konstrukcja sekcji pchana jest do tyłu zamiast do góry.

Bronowanie i odchwaszczanie

Szerokie lemiesze opielające w maszynie mogą być używane jako kultywator. W kolejnym przejeździe zapewniają pełne opielenie całej warstwy gleby.

Cameleon umożliwia odchwaszczanie na dwóch etapach: przed wchodami oraz po wchodach. W drugim przypadku dzięki sterowaniu kamerą możliwe jest międzyrzędowe bronowanie chwastów bez uszkodzenia plonu.

Automatyczna uprawa międzyrzędowa możliwa jest dzięki zainstalowanej kamerze, która monitoruje uprawę i przesyła informacje do komputera, który steruje maszyną. Aby zminimalizować przestoje, maszyna szybko zmienia ustawienia między siewam a pieleniem. Maszyna może na przykład wiosną nawozić rośliny ozime, pielić chwasty z dużą dokładnością, spulchniać zbitą ziemię lub bronować chwasty międzyrzędami. Dodatkowo maszyna może wykonać wsiewki nowych upraw między istniejącymi rzędami.

Maszynę można zamówić również z kołami skrętnymi. Cameleon wyposażony jest w czujniki, które wykrywają kąt między ciągnikiem a maszyną, dostosowując w ten sposób tylne koła do jazdy. Oznacza to, że np. podczas pielenia na uwrociu sposób jazdy jest taki sam jak w linii prostej.

Redlice

Producent podkreśla innowacyjność i elastyczność redlic w systemie Cameleon, które są połączeniem wiedzy rolniczej i najnowocześniejszej inżynierii. Siew i nawożenie jest wykonywane w precyzyjnej głębokości i odstępach. Pracując z tymi narzędziami można wybrać między siewem pasowym a rzędowym.