SIMA, która pierwotnie miała się odbyć w Paryżu w dniach 8 – 12 listopada 2020 r., otrzymała nowy termin tj. 21 – 25 luty 2021r. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że data wyjątkowej edycji targów 6 – 10 listopada 2022 r., w trakcie której świętować one będą 100 lecie swojego istnienia pozostaje bez zmian.  

Międzynarodowe targi maszyn i urządzeń dla rolnictwa SIMA w Paryżu to jedna z największych oraz najważniejszych imprez tego typu na świecie. Odbywają się one w cyklu dwuletnim i przyciągająca tłumy zwiedzających z całego świata.

Co ciekawe życie wymuszając przesunięcie terminu sprawiło, że paryskie targi utrzymają jeszcze swój stary cykl. Po wystawie SIMA 2019 jej organizatorzy zadecydowali bowiem, że kolejne jej edycje odbywać się będą w latach parzystych i nie na początku tylko na końcu roku. Zmiany podyktowane były niemożnością dalszego konkurowania francuskiej imprezy z odbywającymi się w tych samych latach targami Agritechnica w Hanowerze.

Wszystko wskazuje więc na to, że dopiero od 2022 roku dwie wielkie europejskie wystawy techniki rolniczej będą organizowane na przemian w bardziej sensownych rocznych odstępach czasu.