TRiLiada jest świętem studentów Ekoenergetyki, Informatyki i stosowanej, Inżynierii rolniczej oraz Rolnictwa i wpisuje się obchody studenckiej tradycji Juwenaliów. Jednak celem organizatorów jest nie tylko zabawa, ale również krzewienie wśród studenckiej braci wiedzy o najnowszych technologiach stosowanych w inżynierii rolniczej. Ma temu służyć część wykładowa imprezy oraz pokaz maszyn rolniczych. W tym dniu wykładowcami są przedstawiciele zaproszonych firm, dzięki czemu studenci mogą uzyskać informacje o najnowszych osiągnięciach branży z pierwszej ręki. W tym toku tematem przewodnim TRiLiady są: rolnictwo precyzyjne oraz rolnictwo 4.0.

Integralną częścią imprezy jest konkurs zespołów studenckich o Puchar TRiLiady, na który składają się quiz, w którym pytania zadają zaproszeni goście, oraz konkurs zręcznościowy.

Nazwa TRiLiada powstała z połączenia skrótu historycznej nazwy kierunku studiów Technika Rolnicza i Leśna oraz końcówki słowa Olimpiada, co miało symbolizować współzawodnictwo zespołów studenckich. Pomimo zmiany nazwy studiów na Inżynieria rolnicza postanowiono zachować ugruntowaną i dobrze kojarzącą się nazwę imprezy, która od wielu lat cieszy się uznaniem wśród studentów oraz absolwentów. Gdyż to ci ostatni stanowią przeważający odsetek przedstawicieli zaproszonych firm. Dzięki temu mogą oni odwiedzić niegdysiejszą Alma Mater, tym razem stając po drugiej stronie katedry.