W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży w 2018 r. wyniosły 128, 714 mln zł wobec 96,134 mln zł w 2017 r. (wzrost o prawie 34 proc.). Udział wpływów z eksportu w porównaniu z 2017 r. wzrósł o 27,7 proc. przekraczając już 70 proc. wpływów ogółem. Według szacunków w 2019 r. wzrosną do około 80 proc.

W 2018 r. Ukraina wysunęła się na lidera wśród partnerów zagranicznych Feerum. Do października 2019 r. realizowany jest kontakt na 35,6 mln euro, a do lutego 2020 r. przewidziana jest realizacja drugiego kontraktu o wartości 13,3 mln euro. Wszystkie kontrakty na budowę kompleksowych elewatorów służących do przechowywania zboża realizowane są w zachodniej części Ukrainy.

W Tanzanii już stoją pierwsze silosy zbudowane przez Feerum. Prace prowadzone są w pięciu lokalizacjach, a wartość umowy zawartej z klientem tanzańskim na budowę silosów na 190 tys. metrów sześciennych ziarna wynosi 33,1 mln dolarów.

Wśród innych krajów, gdzie Feerum realizuje eksport są również Litwa, Niemcy i Rumunia.

Równolegle do realizacji inwestycji zagranicznych trwa rozbudowa bazy produkcyjnej w Polsce, uwzględniającej inwestycje w nowoczesne rozwiązania technologiczne.