W dniach 12.10 - 25.10.2014 roku grupa siedemnastu uczniów i dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie wzięła udział w projekcie zrealizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie z Technikum Mechanizacji Rolnictwa odbyli praktyki w Deuli w Nienburgu (Niemcy), których tematem było „Ekologia i bezpieczeństwo w rolnictwie".

W czasie pobytu i odbywania stażu uczestnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi budowy maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na eksploatację zgodną z zasadami ekologii i bezpieczeństwa pracy.

Główne tematy zajęć to:
- charakterystyka i znaczenie ekologii w procesach technologicznych przy produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- ekologiczne technologie ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami (stosowanie metod agrotechnicznych, ograniczenie stosowania środków chemicznych, maksymalne efektywne wykorzystanie środków chemicznych - zmniejszanie dawek),
- sposoby zmniejszania substancji toksycznych w glebie,
- ekologiczne możliwości nawożenia roślin,
- nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na eksploatację zgodną z zasadami ekologii i bezpieczeństwa pracy.

Największe wrażenie i zainteresowanie wśród uczestników zrobiła możliwość próbnych jazd i pracy największymi ciągnikami rolniczymi, które w naszym regionie praktycznie nie występują ze względu na stosunkowo niewielkie gospodarstwa rolne.

W czasie pobytu, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych na terenie Deuli, uczestnicy mieli zorganizowane wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz gospodarstw niemieckich (Claas, Amazone, gospodarstwa rolne specjalizujące się w hodowli bydła głównie mlecznego, trzody chlewnej oraz drobiu, zakład produkcji urządzeń i sprzętu wykorzystywanego w produkcji zwierzęcej przy tuczu świń oraz drobiu, biogazownie).

W zakładach uczniowie zapoznali się z organizacją produkcji niemieckich firm. Mieli możliwość obserwacji toku produkcji, zastosowania nowoczesnych rozwiązań przy produkcji pojazdów i maszyn rolniczych, zespołów roboczych maszyn, urządzeń i całych nowoczesnych linii produkcyjnych. Przedstawiciele zakładów pracy, również podczas spotkań, omawiali nowe kierunki i rozwiązania, jakie występują w ich fabrykach

Jedno z najciekawszych rozwiązań przedstawione zostało w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w produkcji drobiu. W gospodarstwie jednorazowo jest 170 tys. kur przez 5 tygodni, a roczna produkcja sięga 1,7 mln sztuk drobiu!

Gospodarstwo posiada biogazownię oraz siłownię wiatrową, które zaopatrują całe gospodarstwo w prąd elektryczny i potrzebne ciepło. W celu zminimalizowania produkcji odpadów odchody, występujące przy tuczu kurcząt, wykorzystywane są w biogazowni, a odpady z biogazowni, po przetworzeniu, wykorzystywane są jako nawóz na polach. Dzięki temu, przy tak dużej produkcji w gospodarstwie, pracuje ono zgodnie z zasadami ekologii i wprowadza bardzo mało zanieczyszczeń do środowiska.

W czasie odbywania stażu młodzież poznawała również kulturę i obyczaje niemieckie. Hanower, Brema, Wolfsburg, Bremerhaven i Nienburg - te miasta były celem wycieczek krajoznawczych organizowanych w czasie wolnym.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się fabryka Volkswagena oraz Autostadt w Wolfsburgu, gdzie znajduje się muzeum z samochodami produkowanymi przez Volkswagena od początku istnienia firmy. Uczestnicy doskonalili także swoje umiejętności językowe nie tylko podczas zajęć, ale również w kontaktach towarzyskich z ich niemieckimi rówieśnikami, przebywającymi na praktykach zawodowych w Deuli. Zakwaterowanie w tym samym hotelu oraz wspólne spędzanie czasu wolnego podczas treningu na siłowni, czy przy grze w tenisa stołowego sprzyjało wymianie doświadczeń i poglądów, a jednocześnie pozwalało na doskonały relaks po całodniowej pracy na zajęciach.

Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich wiadomości i umiejętności, które będą mogli wykorzystać jeszcze w trakcie pobytu w szkole podczas zajęć praktycznych, jak również podczas końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego.

W ankiecie podsumowującej pobyt jeden z uczniów napisał: Wyjazd w całości bardzo ciekawy. Dwa tygodnie przygody poza domem i szkołą: nauka zawodu, znane zakłady produkujące maszyny rolnicze, czas wolny, kultura, możliwość poznania innej rzeczywistości. Co z tego najważniejsze - nawet trudno odpowiedzieć, chyba wszystko po części. Niesamowite wrażenia dał także Heide-Park w Soltau - park rozrywki, w którym można było m.in. zakosztować jazdy najszybszymi i największymi w Niemczech kolejkami górskimi - ależ adrenalina!