Przedsiębiorstwo ostatecznie zamknęło swój rok obrotowy 2019/2020 wynikiem 366 mln euro. Jak ten wynik prezentuje się na tle lat ubiegłych?

Satysfakcjonujące wyniki

Obrót na poziomie 366 mln euro jest niższy o 4 proc. względem roku poprzedniego, kiedy to firma wygenerowała rekordowy wynik. Warto jednak wspomnieć, że w okresie dwuletnim, obrót wzrósł o ponad 3 proc. Jak podkreśla producent, są to w pełni satysfakcjonujące wyniki, biorąc pod uwagę warunki, w jakich przyszło funkcjonować firmie.

A eksport?

Ze sprawozdania zarządu dowiadujemy się także, że udział eksportu w obrocie stanowi aż 90 proc. Prawie 60 proc. całego obrotu wypracowały Niemcy, Francja, Austria, Polska, Czechy oraz Szwajcaria.

Niemcy ze sprzedażą stanowiącą 19 procent udziału w obrocie i Francja z 15 procentami, pozostają największymi rynkami zbytu. Bardzo cieszy fakt, że w obydwu krajach sprzedaż w minionym okresie pozostała na prawie niezmienionym poziomie.

Jak na rodzinną firmę przystało, rynek austriacki okazał się być trzecim największym rynkiem dla Pöttingera – udział sprzedaży w obrocie ogółem wyniósł tam aż 10 proc.

Spadki spowodowane pandemią Covid-19 na rynkach europejskich zostały częściowo wyrównane przez wzrastające rynki zamorskie. Australia. która odnotowała wzrost o 68 proc., czy USA ze wzrostem o 67 proc. są absolutnymi liderami. Również kraje europejskie jak Belgia, Dania i Szwecja oraz niektóre kraje WNP jak Kazachstan i Białoruś, a także Chiny i Japonia zanotowały wzrosty obrotów. Duże wsparcie dla tych rynków stanowiły lokalne filie sprzedaży.

Podział obrotu

Z całej sprzedaży maszyn okrągłe 70 proc. w tym roku zajmują maszyny zielonkowe; maszyny uprawowe i siewniki stanowią blisko 30 procent obrotu.

W roku obrotowym 2019/2020 maszyny uprawowe i siewniki stanowiły blisko 30 proc. obrotu fot. mat. prasowe
W roku obrotowym 2019/2020 maszyny uprawowe i siewniki stanowiły blisko 30 proc. obrotu fot. mat. prasowe

Dzięki wprowadzeniu wielu innowacji w produktach i zaufaniu klientów do sprawdzonej jakości, sprzedaż maszyn do uprawy gleby pozostała na niezmienionym poziomie. 

Istotny udział w obrocie zajęła sprzedaż części zamiennych. Na ten wynik miało wpływ działające od 2018 Centrum Logistyczne Części Zamiennych w Taufkirchen (AT). Mimo trudnych czasów Pöttinger odnotował wzrost wydajności pracy w zakresie serwisu i sprzedaży części. 50 tys. zmagazynowanych artykułów jest rozsyłanych do 68 krajów na 5 kontynentach. Wzrost sprzedaży części zamiennych wyniósł 7 proc. Nowe linie produktów (Durastar, Durastar Plus) miały w tym wzroście swój istotny udział.