29 czerwca 2011r. nowy udziałowiec wraz z nowym Zarządem spółki Ursus , złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika - Ursus sp. z o.o. W uzasadnieniu decyzji można przeczytać, że została ona podjęta w wyniku zastanej sytuacji w przejmowanym podmiocie, a tym samym musiały zostać podjęte kodeksowe działania zgodne z literą prawa, tj. niezwłoczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

12 lipca br. wszystkie udziały (48023)Pol-Motu Warfamy w spółce Ursus zostały sprzedane Instytutowi Prawa Upadłościowego i Naprawczego sp. z o. o. w Lublinie za łączną cenę 1 (jeden) złoty. Wartość nominalna każdego ze sprzedanych udziałów wynosi 1.000 zł a łączna wartość nominalna ww. udziałów wynosi 48.023.000 zł. Udziały będące przedmiotem transakcji stanowią 100 proc. kapitału zakładowego spółki Ursus sp. z o.o. oraz uprawniają do 100 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników Ursus sp. z o.o.

W spółce Pol-Mot Warfama pozostaje jednak najważniejszy składnik Ursusa – prawo do znaku towarowego. Strategia spółki zakłada wprowadzanie nowych produktów oraz płynne uzupełnianie oferty o wyroby produkowane pod marką URSUS.

Już wkrótce pierwsze „nowe” Ursusy z lubelskiego oddziału firmy opuszczą hale produkcyjne. W lubelskiej fabryce są obecnie produkowane ciągniki Polmot H, o mocach 80, 90 i 100 KM.

- Podczas wrześniowego Agro Show zaprezentujemy nowe ciągniki z logiem Ursus produkowane w Lublinie – mówi Marcin Lewandowski, pełnomocnik Zarządu Pol-Motu Warfama. – Nie wykluczone, że wkrótce oferta ciągników rozszerzy się o maszyny zarówno wyższej, jak i niższej mocy w porównaniu do aktualnie oferowanych – dodaje.