Jednym z podstawowych czynników, który może wpłynąć na powodzenie przy uruchamianiu w niskich temperaturach silników diesla jest jakość zatankowanego paliwa. - Jako firma John Deere podobnie jak pozostali producenci maszyn nie mamy opisanych szczegółowych wymagań co do jakości paliwa na którym pracują nasze maszyny. W tym przypadku obowiązują nas jednak normy przyjęte dla kraju, w którym dany sprzęt pracuje i tak np. w Polsce obowiązuje nas norma z 2009 roku. Jeśli paliwa tankowane do baków maszyn rolniczych spełniają tą normę, to nie powinniśmy obawiać się o nasz sprzęt -, mówi Stanisław Wolski, zajmujący sie wsparciem serwisowym dla maszyn John Deere.

Jak przekonują dystrybutorzy paliw od 1 listopada na wszystkich stacjach benzynowych dostępny jest tzw. zimowy diesel. Wymaga tego zresztą „norma paliwowa" opracowana przez sejm w 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (z późniejszymi poprawkami). Dzieli ona rok kalendarzowy na trzy okresy klimatyczne: letni (od 1 maja do 30 września), przejściowy (od 1 marca do 30 kwietnia i od 1 do 31 października) oraz zimowy (od 1 listopada do ostatniego dnia lutego). W tym czasie na stacjach paliw ich dystrybutorzy są zobowiązani do dostarczenia paliw o odpowiedniej jakości. W praktyce w przypadku diesla w okresie przejściowym temperatura zablokowania zimnego filtra powinna wynosić -10°C, podczas gdy dla okresu letniego wynosi ona 0°C, a dla zimowego -20°C. Istnieje również pojęcie paliwa arktycznego, dla którego TZFF wynosi -30°C.

Temperatura blokady zimnego filtra, to parametr, który określa w jakiej najwyższej temperaturze czas przepływu 20 cm3 badanego paliwa przez filtr siatkowy, o wymiarach oczek 45 µm, przy ciśnieniu 2 kPa, jest dłuższy niż jedna minuta. Na tej podstawie regulowana jest zawartość w oleju napędowym węglowodorów parafinowych, które z jednej strony polepszają zdolność paliwa do samozapłonu, ale z drugiej powodują jego gęstnienie przy niskich temperaturach.

Problem z dostępem do dobrej jakości paliw zimowych  może dotyczyć rolników, którzy zdecydowali sie na zakup oleju napędowego w hurtowniach w czasie kiedy dysponowały one paliwami letnimi. W takich przypadkach z pewnością warto zainteresować się dodatkowym zakupem paliw zimowych lub wzbogacić chemicznie np. depresatorami, paliwa już zmagazynowane.

Trudnością  może być również dodawanie do paliw biokomponentów, które znacznie obniżają odporność oleju napędowego na obniżone temperatury. -Ciągniki naszej firmy przystosowane są do spalania oleju napędowego z 5 procentowym dodatkiem biokomponentów - na takim paliwie wyjeżdżają one z fabryki. Pamiętajmy jednak o tym, że dotyczy to jedynie mieszanin czystego oleju napędowego z biokomponentami, a taka mieszanina jest już dostępna na większości stacji benzynowych pod nazwą ON EKO, dodaje Wolski.

Osobną kwestią są paliwa wzbogacane (np. Verva, V-power, Ultimate), które mają podwyższoną liczbę cetanową, a także liczne dodatki wzbogacające. W przypadku zatankowania tego rodzaju paliw nie ma konieczności dodawania dodatkowych środków wzbogacających olej napędowy. Wpływa na to przede wszystkim zmieniona liczba cetanowa, która przyczynia się do łatwiejszego rozruchu silników. Poza tym jak zapewniają producenci paliw, oleje napędowe typu premium wzbogacone dodatkami smarującymi, uszlachetniającymi, antykorozyjnymi, czyszczącymi i przeciwutleniającymi korzystniej wpływają na żywotność silników. Z pewnością warto zainteresować się tym rodzajem paliw zwłaszcza zimą, gdy silnik narażony jest na pracę poza zakresem optymalnych temperatur w dłuższych okresach.