Aby wprowadzić te nowoczesne rozwiązania do swojej oferty firma Unia podpisała we wrześniu tego roku umowę o współpracy z Vantage Polska oraz SatAgro. Dzięki tej umowie w ofercie polskiego producenta maszyn pojawi się możliwość zamówienia maszyn wyposażonych w rozwiązania rolnictwa precyzyjnego. 

W skrócie można napisać, że każda ze stron umowy oferuje to co ma najlepszego by rolnik mógł w pełni korzystać z rozwiązań, które oferuje mu system rolnictwa 4.0.

Unia oferuje nowoczesne maszyny, które mogą stać się bazą do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Vantage Polska z kolei to polski dystrybutor firmy Trimble. W swojej ofercie ma systemy sterujące maszynami, systemy jazdy równoległej oraz co najważniejsze wiedzę i doświadczenie praktyczne. Dzięki temu wie jak te systemy wdrożyć do użytku praktycznego. Wykonuje również usługi badania gleby, analizy składników pokarmowych.

Natomiast firma SatAgro umożliwia dostęp do zdjęć satelitarnych wykonywanych przez satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej, NASA oraz prywatnych operatorów. Ma również doświadczenie jak zinterpretować to co widać na zdjęciu i jak wykorzystać pozyskane dane do precyzyjnego siewu, nawożenia czy też ochrony roślin. 

Jak podkreślił prezes firmy Unia Michał Piotrowski, intencją podpisanej umowy było, by rolnik mógł w jednym miejscu zamówić wraz z maszyną wyposażenie pozwalające na jej pracę w systemie rolnictwa precyzyjnego. Po zamówieniu maszyny montażem wyposażenia, jego uruchomieniem i szkoleniem rolnika ma zająć się firma Trimble, a jeśli rolnik będzie chciał skorzystać z zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez firmę SatAgro to dostanie wsparcie i działające rozwiązania. 

Pierwsze maszyny już są

Unia już wprowadziła kilka rozwiązań dotyczących rolnictwa precyzyjnego w swoich maszynach. Jednym z nich jest system GeoPług, który umożliwia uzyskanie prostej bruzdy także na polach o nieregularnym kształcie. Dzięki satelicie komputer steruje szerokością orki w ten sposób, że bruzda jest zawsze prosta. 

Kolejnym rozwiązaniem jest system zamontowany na siewnikach Feniks, dzięki któremu można pominąć próbę kręconą. Zamiast niej wpisujemy w komputer sterujący siewnika ile nasion chcemy wysiewać na m2, a system fotokomórek umieszczonych na wylocie z głowicy siewnika liczy ile nasion w czasie rzeczywistym jest wysiewanych w danym momencie. 

W ramach współpracy wszystkie rozsiewacze przyczepiane RCW oraz rozrzutniki obornika Tytan będą fabrycznie przystosowane do montażu rozwiązań pozwalających na pracę w systemie rolnictwa precyzyjnego. Po zamontowaniu niezbędnych elementów będzie możliwy precyzyjny wysiew wapna czy tez nawozów naturalnych zgodnie z mapami aplikacji. 

Ciekawym rozwiązaniem jest także wyposażenie opryskiwacza w stację meteo, dzięki której komputer opryskiwacza może wyznaczyć tzw. Deltę -T. W dużym skrócie określa ona szybkość parowania wody. Komputer opryskiwacza powiadomi operatora o zbyt niskim lub zbyt wysokim parowaniu wody i wyświetli na sterowniku opryskiwacza odpowiednią informację. Ostateczna decyzja czy kontynuować czy też przerwać zabieg będzie jednak należeć do operatora maszyny. 

Szczegółowo o wszystkich rozwiązaniach firm, które podpisały porozumienie będziemy pisać wkrótce na naszych łamach.