Czy na specyficzny rodzaj pługa, jakim jest Unia Vis On Land znajdą się chętni? Przedstawiciele producenta nie ukrywają, że największy potencjał w jego sprzedaży widzą na rynkach wschodnich.