- Wyniki za 2014 rok są zgodne z naszymi założeniami: pokazaliśmy rekordowe przychody na poziomie 224,1 mln zł i ponad 21 mln zł EBIT, co pozwoliło wypracować 15 mln zł zysku netto. Osiągnięte wyniki potwierdzają słuszność koncepcji odbudowy polskiej marki Ursus i jej potencjał krajowy oraz zagraniczny - komentuje Karol Zarajczyk, prezes Ursus S.A.

W 2014 r. Ursus S.A. osiągnął rekordowy 51,5 proc. rdr (inflacja liczona "rok do roku") wzrost przychodów do poziomu 224,1 mln zł, tj. pochodna zwiększenia sprzedaży zagranicznej o 142,9 proc. rdr między innymi w związku z realizacją kontraktu w Etiopii (122,2 mln zł).

Sprzedaż krajowa w omawianym okresie wyniosła 102 mln zł, tj. wzrosła o 4,3 proc. rdr - co Ursus uznaje jako efekt braku środków na dofinansowanie zakupu maszyn dla rolnictwa z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

"W omawianym okresie spółka wykorzystała moce produkcyjne zakładów na realizację kontraktu etiopskiego, co wpłynęło na ograniczony potencjał produkcyjny przeznaczony na rynek krajowy" - czytamy w komunikacie Ursus S.A.

W 2014 r. spółka koncentrowała się także na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynkach skandynawskich i wschodnich.

Efekty rozwoju sprzedaży zagranicznej widoczne są również na rynkach pozaeuropejskich. W 2013 r. Ursus S.A. zawarł umowę z etiopską spółką METEC na dostawę w dwóch fazach łącznie 3 tysięcy ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych.

W ubiegłym roku, Grupa zrealizowała w pełni cztery transze pierwszej fazy umowy. Wartość sprzedaży w ramach kontraktu etiopskiego w 2014 r. wyniosła 84,6 mln zł. Obecnie URSUS jest w trakcie realizacji kolejnej piątej transzy pierwszej fazy umowy. Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln dolarów amerykańskich.

- Kontrakt dla firmy METEC to kluczowy projekt dla marki URSUS. W ramach realizacji projektu etiopskiego spółka rozwinęła również ofertę produktów, wzbogacając ją o ciągniki dostosowane do oczekiwań klientów w Polsce i na rynkach UE - dodaje Karol Zarajczyk, prezes zarządu.

Inwestycje w przyszłość

W ubiegłym roku spółka przeznaczyła ok. 17 mln zł na rozwój oferty i rozbudowę zaplecza produkcyjnego. W bieżącym roku Ursus planuje przeznaczyć kolejne 24 mln zł na inwestycje.

W 2013 r. Ursus podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ok. 8 mln zł na dofinansowanie projektu budowy nowoczesnego laboratorium R&D (badań i rozwoju, przyp. red.), którego celem jest zwiększenie innowacyjności procesów produkcyjnych i wzrost konkurencyjności oferty spółki. Całkowity koszt projektu to ok. 23,6 mln zł do realizacji w terminie do końca pierwszego półrocza 2015 r.

Ośrodek badawczo-rozwojowy Ursus R&D rozpoczął działalność w 2010 r. i współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej i z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednym z pierwszych realizowanych obecnie projektów Ursus R&D jest budowa miejskiego autobusu elektrycznego dla Lublina. Projekt jest realizowany w konsorcjum z MPK w Lublinie oraz Politechniką Lubelską.

W planach jest także inwestycja w wyposażenie zakładu produkcyjnego w Lublinie. W 2014 r. spółka przeznaczyła 5,6 mln zł na modernizację hali produkcyjnej, która w bieżącym roku zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt badawczo-rozwojowy. Inwestycja w latach 2014-2015 pochłonie ok. 16 mln zł.

Rozbudowa zaplecza produkcyjnego i R&D to jeden z naszych priorytetów strategicznych. Chcemy wykorzystać siłę marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego, aby przywrócić tradycję polskiej motoryzacji sięgającą czasów przedwojennych, podkreśla Karol Zarajczyk, prezes Ursus S.A.

Nowe projekty 

"W 2015 r. zarząd Ursusa zakłada dalszy dynamiczny rozwój spółki poprzez rozwijanie oferty produktowej. Dodatkową dźwignią sprzedażową jest system dofinansowania zakupu sprzętu rolniczego ze środków unijnych: budżet w programie PROW na lata 2014-2020 zatwierdzony w grudniu 2014 r. przez KE ma wynieść 13,5 mld euro, z tego 4,9 mld euro wyniesie wkład krajowy" - podaje spółka.


"W bieżącym roku Grupa planuje dalszą ekspansję w kraju w związku z poszerzeniem oferty ciągników i dostosowaniem jej do oczekiwań polskich odbiorców. Ursus S.A. dysponuje obecnie pełną ofertą ciągników w grupach asortymentowych o najwyższym wskaźniku sprzedaży, głównie ciągników o średniej mocy, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w Polsce. W ramach ekspansji zagranicznej spółka planuje w bieżącym roku rozwinąć sprzedaż w krajach unijnych, w Europie Wschodniej, w krajach bałkańskich oraz w afrykańskich. URSUS zakłada promocję swojej oferty na targach i wystawach zagranicznych, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie sprzedaży eksportowej. Przywrócenie świetności najstarszej polskiej marki to cel Zarządu i priorytet inwestora strategicznego spółki".