Ciągniki produkowane na bazie tych transmisji będą znajdowały się w najpopularniejszym przedziale średnich mocy ciągników. Pierwsze spotkanie grupy roboczej w skład której weszli przedstawiciele spółki Ursus oraz uczelni odbyło się w pierwszej połowie stycznia br. w Lublinie.

W trakcie spotkania opracowano koncepcję realizacji przedsięwzięcia oraz określono kierunki współpracy w ramach wspólnego uczestnictwa przy realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych.

- Współpraca zarówno z Wojskową Akademią Techniczną jak i Politechniką Lubelską jest elementem globalnej strategii spółki stawiającej nie tylko na produkcję, ale też stale zwiększającej nakłady na badania i rozwój, które stanowią bardzo ważną część pracy w Ursusie. Współpraca z uczelniami, w naszym przypadku technicznymi, bardzo pozytywnie wpływa na rozwój nie tylko gamy produktowej wytwarzanych ciągników, maszyn i urządzeń, ale też na szybki rozwój całej spółki - podkreśla wchodzący w skład zespołu roboczego Jan Wielgus, członek zarządu, dyrektor zakładu Ursus SA w Lublinie.

Według przedstawicieli Ursusa, dzięki podpisanym umowom z WAT i Politechniką Lubelską, spółka będzie mogła zdecydowanie szybciej niż to pierwotnie planowano poszerzyć moce ciągników produkowanych w lubelskich zakładach. Jednocześnie producent będzie mógł stać się dostawcą najnowocześniejszych układów transmisji dla innych producentów ciągników.

- Polskie uczelnie posiadają ogromny potencjał naukowy i stanowią swoiste komórki badawczo-rozwojowe, które przy połączeniu ze wsparciem jakie może zaoferować im biznes, mogą szybko przynieść określone korzyści zarówno dla uczelni jak i firmy współpracującej - powiedział Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus SA.