Udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne mogą brać udział osoby pełnoletnie, które prowadzą działalność rolniczą i są ubezpieczone w KRUS. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 1021 gospodarstw rolnych. Centralna Komisja Konkursowa oceniała gospodarstwa pod względem ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stanu budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych. Jurorzy brali pod uwagę także wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części, stan techniczny maszyn, oraz warunki obsługi i chowu zwierząt. Na końcowa notę wpływ miały również: jakość środków ochrony osobistej oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych w gospodarstwie, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka wypadków i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Ważnym kryterium jest także sposób zabezpieczenia i organizacji miejsc zabawy dla dzieci.

Mając na względzie wszystkie powyższe składowe, komisja konkursowa najwyżej oceniła i za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznała gospodarstwo państwa Beaty i Piotra Kondrackich. Gala konkursowa, podczas której zostały wręczone kluczyki do nagrody głównej, odbyła się 22 września br. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach k. Poznania. Ufundowany przez prezesa KRUS ciągnik to pojazd o mocy 55 kW z możliwością agregowania maszyn i urządzeń rolniczych zawieszanych i przyczepianych. Zwycięski egzemplarz posiada zsynchronizowaną skrzynię biegów 12x12 z rewersem, napęd na cztery koła oraz spełnia normy emisji spalin EURO III A. Ciągnik wyposażony jest także w bezpieczną, wentylowaną i ogrzewaną kabinę.

- Cieszy nas fakt, że to właśnie Ursus C-380 był w tym roku główną nagrodą w konkursie, którego głównym celem jest promowanie bezpiecznych rozwiązań w gospodarstwach rolnych- mówi Karol Zarajczyk, prezes zarządu Ursus S.A.-Jako producent maszyn dokładamy wszelkich starań, by zastosowane w naszych produktach rozwiązania zapewniały w maksymalnym stopniu bezpieczeństwo użytkownikom.