Oprócz ciągników, Ursus dostarczy wyposażenie centrów serwisowych oraz części zamienne. Umowa będzie realizowana na przestrzeni dwóch lat od momentu jej podpisania.

Ciągniki Ursus zostaną dostarczone etiopskiemu odbiorcy w dwóch etapach po 1500 sztuk. Zgodnie z podjętym zobowiązaniem spółka będzie wysyłała ciągniki w formie SKD i CKD. Pierwsze partie dostaw powinny rozpocząć się na przełomie 2 i 3 kwartału 2014 r. Będą to ciągniki o mocy 50, 80, 110, 140 i 180 koni mechanicznych. Rozpoczęcie drugiej fazy realizacji umowy oraz jej szczegóły strony uzgodnią najpóźniej do końca września 2014 r.

- Podpisanie tej umowy jest zwieńczeniem naszych starań dotyczących odbudowy dawnych rynków eksportowych spółki oraz potwierdzeniem skuteczności strategii planowanej przez zarząd dotyczącej ekspansji na rynki afrykańskie - powiedział Karol Zarajczyk, wiceprezes Ursus SA. - Liczymy, że sprawna realizacja tego kontraktu będzie pierwszym, za to bardzo dużym krokiem w kierunku pozyskania nowych rynków zbytu w tym bardzo rozwojowym regionie świata.

W ramach umowy Ursus dostarczy również niezbędną ilość części zamiennych do sprzedawanych ciągników oraz wyposaży centra serwisowe, które będą otwierane na terenie Etiopii. Dodatkowo spółka przeprowadzi szkolenia miejscowego personelu oraz zapewni wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie.

W związku z zawarciem umowy na dostawy ciągników strony przewidują także nawiązanie współpracy w zakresie dostaw innych maszyn i urządzeń rolniczych.

Płatność za towary będzie dokonana poprzez akredytywę dokumentową otwartą przez odbiorcę na rzecz spółki w Commercial Bank w Etiopii i potwierdzoną przez bank w Polsce. Natomiast wsparcie operacyjne finansowania transakcji zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak zaznaczają przedstawiciele Ursusa, podpisanie umowy stało się możliwe, między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu w cały proces negocjacyjny naszych służb dyplomatycznych działających na terenie Etiopii.

METEC to koncern wojskowy w pełni kontrolowany przez rząd Etiopii, działający w wielu gałęziach gospodarki, zatrudniający ponad 30 tys. osób, odpowiedzialny za inwestycje rządowe w m.in. energetykę, infrastrukturę, rolnictwo oraz motoryzację.