Zarząd firmy Ursus poinformował, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. podpisano z Alamo Group Europe Ltd. wstępny i niewiążący List Intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz ww. partnera części lub całości działalności prowadzonej w oddziale w Dobrym Mieście.

Wstępnie przyjęto, że transakcja będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości, zapasów, praw własności intelektualnej związanych z dobromiejskimi wyrobami oraz innych istotnych elementów będących integralną częścią działalności prowadzonej w Dywizji w Dobrym Mieście – podaje firma Ursus w raporcie giełdowym.

Planowana transakcja wchodzić ma w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego.

Firma Alamo Group Europe Ltd. jest Spółką zależną od amerykańskiej Alamo Group Inc., spółki notowanej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Seguin w stanie Texas.

W zakres działalności tej amerykańskiej firmy wchodzi projektowanie, produkcja oraz dystrybucja ciężkiego osprzętu dla traktorów rolniczych z zakresu koszenia oraz utrzymania roślinności, a także dostawa części zamiennych dla odbiorców przemysłowych oraz rolników indywidualnych. Alamo Group Inc. sprzedaje swoje produkty w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych.