Na przełomie trzech ostatnich lat spadek rejestracji używanych ciągników jest wyraźny, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rok 2008, w którym zarejestrowanych zostało aż 19 728 maszyn (dane liczbowe wg IBRM Samar).

W 2009 r. było ich niemal o 30 proc. mniej, bo 13 776. Do końca listopada br. zarejestrowano 12 977 ciągników, przy czym nowych – 13 137.
Biorąc pod uwagę, że pozostał jeszcze grudzień, który rokrocznie jest „dobrym” miesiącem dla handlarzy używanym sprzętem, można spodziewać się, że sprzedaż ciągników z „drugiej ręki” będzie na poziomie co najmniej z roku ubiegłego i przekroczy poziom sprzedaży nowych maszyn.

Według sprzedających maszyny używane, powodem wysokiego popytu na tego typu sprzęt są znacznie niższe ceny (największą popularnością cieszą się maszyny kilkunastoletnie). Wielu kupujących nie stać na nową maszynę nawet z dofinansowaniem PROW, które wiąże się dodatkowo ze spełnieniem wielu wymogów.