Funkcja Valtra SmartTurn umożliwia samodzielnie manewry ciągnikiem na uwrociach, zwiększając tym samym precyzję pracy polowej, oszczędzając czas i paliwo oraz chroniąc glebę przed nadmiernym ugnitaniem.

Valtra SmartTurn korzysta ze wspomnianej automatyki pracy na uwrociach Auto U-Pilot i automatycznego prowadzenia ciągnika Valtra Guide, umożliwiając pełną automatyzację pracy polowej. Traktorzysta może więc skupić się w pełni na agregacie i wykonywanej pracy – nawet na dojazdach do uwroci. Uprzyjemnia to pracę i korzystnie sprzyja jej jakości. SmartTurn umożliwia również bezpieczną i dokładną pracę po zmroku, we mgle oraz w gęstym pyle.

Praca z funkcją Valtra SmartTurn rozpoczyna się od wyznaczenia granicy pola i uwrocia – chyba, że jest już zaprogramowana w systemie Valtra Guide. Następnie kalibruje się potrzebny promień skrętu – wedle rodzaju maszyny polowej, którą zagregowano z ciągnikiem – wykonując ostry skręt ciągnikiem w prawo i lewo. Na końcu wybiera się jeden z dwóch wariantów skrętu:

  • tryb U-Turn: ciągnik automatycznie skręca na uwrociu ku przyległej, jeszcze nie przejechanej linii jazdy. Ciągnik zawraca na uwrociu po maksymalnym promieniu skrętu, ale wymaga to dość dużego obszaru manewrowego,
  • tryb częściowego pola: ciągnik automatycznie skręca na uwrociu ku trzeciej, czwartej lub jeszcze dalej położonej linii jazdy. Wymaga to mniejszego uwrocia niż tryb zawracania U-Turn.

Obie powyższe opcje nadają się do pracy z agregatami zaczepianymi i zawieszanymi.

Zobacz preferencyjne warunki ofert finansowania maszyn!

Jak poinformował nas Sebastian Karasiewicz, menadżer produktu Valtra, nowa funkcjonalność Valtra SmartTurn jest już w polskiej ofercie i można ją zamawiać odpłatnie do ciągników serii N i T piątej generacji wyposażonych w nawigację fabryczną, a co istotne od trzeciego kwartału tego roku będzie ją można zamówić również do ciągników wspomnianych serii czwartej generacji oraz do pozostałych typoszeregów piątej. Nie będzie się to wiązało z dokupieniem żadnych dodatkowych elementów fizycznych, tylko z nabyciem aktualizacji oprogramowania w najbliższym punkcie serwisowym Valtra.