Celem tego portalu jest zaoferowanie rolnikom oraz przedsiębiorcom świadczącym usługi możliwie szybkiej informacji o nowościach a także ich przekaz w formie ruchomych obrazów.

Dzięki jasnej strukturze menu szybko znajduje się żądane materiały. W ten sposób, filmy o wszystkich maszynach  rolniczych Amazone można odszukać tak, jak produkty. Przez wyszukiwanie tematyczne można znaleźć nie tylko materiały filmowe o przedsiębiorstwie Amazone, jego pracownikach i produkcji maszyn ale także odpowiedzi na konkretne, specjalistyczne pytania dotyczące np. Precison Farming, Robotic, uprawy gleby lub ochrony roślin.

Adres internetowy nowego portalu video, to: www.amazone.tv.