Światowy popyt w branży rolnej w pierwszym półroczu 2020 to spadki sprzedaży ciągników i kombajnów odpowiednio o 15 i 11 proc. w pierwszym kwartale oraz względne uspokojenie w kwartale drugim – sprzedaż traktorów była mniejsza o 1 proc. i większa o 12 proc. maszyn żniwnych. Szczególnie ciężki był marzec kiedy to sprzedało się o 36 punktów procentowych mniej ciągników w porównaniu to roku ubiegłego.

W Europie najgorzej

W pierwszym kwartale 2020 sprzedaż nowych ciągników na rynku europejskim spadła o 10 proc., a kombajnów aż o 20 punktów w porównaniu do 2019 r. Warto zaznaczyć, że w samym marcu rejestracje ciągników był niższe o 24 proc.

Drugi kwartał to pogłębienie kryzysu na naszym kontynencie. Sprzedaż ciągników i kombajnów spadły odpowiednio o 25 i 23 punkty procentowe rok do roku.

A jak wyglądała sytuacja w innych częściach świata?

Jeśli chodzi o Amerykę Północną to trzy pierwsze miesiące tego roku zakończyły się obniżką rejestracji ciągników o 9 proc., głównie tych z segmentów poniżej 140 KM, a kombajnów zarejestrowano aż o 22 proc. mniej w porównaniu do ub. roku. Kolejne trzy miesiące to coraz gorsza sytuacja na runku ciągników powyżej 140 KM (minus 22 proc.), ale lepsza w kategoriach poniżej 140 KM (plus 20 proc.). Nastąpiło również 3 procentowe odbicie wśród maszyn żniwnych.

Ameryka Południowa pierwszy kwartał 2020 zakończyła spadkami sprzedaży nowych ciągników i kombajnów odpowiednio o 6 i 30 proc., a kwartę drugą zamknęła spadkiem o 10 proc. tych pierwszych i wzrostem o 29 proc. drugich.

W pozostałych rejonach świata w styczniu, lutym i marcu popyt spadł o 17 proc. na ciągniki, przy spowolnieniu rynku tych maszyn w samym marcu aż o 43 proc., oraz o 2 na maszyny żniwne. Kwiecień, maj i czerwiec to sprzedaż ciągników niższa o 3 punkty procentowe, ale kombajnów już wyższa o 21 punktów.

Wyniki finansowe rolniczej części koncernu CNH Industrial

Ta część CNH Industrial, która obejmuj głównie marki New Holland, Case IH oraz Steyr w pierwszej połowie 2020 zanotowała zysk operacyjny EBIT (przed odliczeniem podatków i odsetek) w wysokości 227 mln dolarów. W porównaniu do 509 mln z analogicznego okresu 2019 oznacza to ogromny spadek o 55,4 proc. Co ciekawe przychody w tej kryzysowej sytuacji spadły „tylko” o 14,3 proc.. – z 5,585 mld dolarów w ub. roku do 4,785 mld w tym.

Jak będzie wyglądać nieodległa przyszłość wg władz CNH Industrial?

Pandemia COVID-19 prawdopodobnie wywrze istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową CNH Industrial, jej wyniki operacyjne i płynność. W tej chwili nie można jednak w sposób rozsądny oszacować rozmiaru tego wpływu ze względu na szybką ewolucję i zmienność sytuacji, chociaż oczekuje się, że odbije się to głównie negatywnie na wynikach finansowych CNH Industrial w 2020 r.

Ostateczne skutki będą jednak determinowane przez czas trwania pandemii, jej zasięg geograficzny oraz to jaką spowoduje ona skalę zakłóceń w biznesie przekładającą się na ogólną kondycję gospodarki światowej.