AGROTECH - impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Od kilku lat co roku targi notują kolejne rekordy – zarówno pod względem liczby wystawców, jak i liczby zwiedzających. Na targach AGROTECH można obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla rolnictwa, m.in. wszystkie marki ciągników rolniczych dostępne na polskim rynku oraz szeroką gamę sprzętu rolniczego, prezentowane przez polskich producentów i dealerów zagranicznych koncernów. Podczas targów można zapoznać się z bogatym asortymentem sprzętu dla rolnictwa.

Na tle wystawców zagranicznych polska oferta handlowa prezentuje się bardzo dobrze i konkurencyjnie. Wystawiane są również urządzenia ogrodnicze, środki do produkcji rolnej i akcesoria dla rolnictwa. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem rolników z całego kraju, a także specjalistów zajmujących się techniką rolniczą oraz studentów i uczniów szkół rolniczych.

Tegoroczny AGROTECH zapowiada się rekordowo. Na wystawie zaprezentuje swoje produkty i usługi blisko 500 wystawców na 40 tysiącach metrów kwadratowych Większość z nich to polskie firmy. Jednak z uwagi na asortyment ok. 10 procent stanowią wystawcy zagraniczni, którzy przyjadą do Kielce m.in. z Chin, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy i Słowacji, a nawet Kamerunu. Największe ekspozycje AGROTECHU poświęcone będą maszyną do produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem oferty ciągników dla małych i dużych gospodarstw, które prezentowane będą w Salonie Ciągników. Istotnym elementem tegorocznej ekspozycji będzie sektor techniki hodowli zwierząt, a na nim wszystko to, co jest niezbędne w nowoczesnym gospodarstwie hodowli.

Równolegle do targów AGROTECH odbywają się targi leśne LAS-EXPO, na których gościmy specjalistów obróbki i wykorzystania drewna z Polski, Europy i innych zakątków świata. Te targi to doskonała okazja do zapoznania się z najlepszymi narzędziami i maszynami do pozyskiwania, transportu i obróbki drewna oraz najnowszymi technikami ochrony lasu przed szkodnikami. Ta impreza spełnia także inną rolę. To świetny moment na uwrażliwienie społeczeństwa na problemy lasu. Te, słusznie zresztą zwane, płuca ziemi są coraz bardziej zagrożone nieodpowiedzialną działalnością człowieka, która niestety bezpowrotnie niszczy leśną faunę i florę naszej planety.

Jak co roku zarówno podczas targów AGROTECH, jak i LAS-EXPO na wystawców oraz zwiedzających czeka mnóstwo spotkań, konferencji, szkoleń i konkursów.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna

„Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym” to temat całodziennego spotkania, które rozpocznie targi AGROTECH w czwartek 13 marca. Rolnictwo zrównoważone to prowadzenie produkcji rolnej metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego. Negatywny wpływ rolnictwa na środowisko można ograniczyć poprzez prowadzenie integrowanej ochrony roślin oraz stosowanie planu nawożenia, którego podstawą jest bilans azotu. Integrowana ochrona zakłada łączne stosowanie wszystkich dostępnych metod i sposobów zwalczania chwastów, chorób i szkodników tak, aby były one skuteczne, bezpieczne dla środowiska i człowieka oraz by zapewniały pozytywne efekty ekonomiczne. Gośćmi specjalnymi Organizatorem konferencji jest Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast patronat naukowy Komitet Techniki Rolniczej PAN.

Punkty porad dla rolników
Specjalistyczny charakter targów sprzyja bezpośredniemu dotarciu do rolników. To właśnie dla tej grupy zwiedzających utworzone są podczas targów punkty konsultacyjne, w których można otrzymać informacje na temat programów rozwojowych, kredytów i możliwości dofinansowania różnych projektów. Stanowiska będą czynne przez trzy dni targowe. Porad udzielać będą specjaliści z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2008
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych ma na celu rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych rolników i rozbudzenie ambicji dążenia do doskonalenia swoich umiejętności jak i poszerzanie wiedzy z zakresu rolnictwa na poziomie europejskim. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej - praktycznej i teoretycznej. Realizując cele i zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzi producenci mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębić wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do stałego unowocześnienia polskiego rolnictwa. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. W trakcie kilku ostatnich edycji w konkursie tym uczestniczyło kilkanaście tysięcy młodych producentów rolnych. Pomysłodawcą zmagań jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.

Forum Młodzieży
Związek Młodzieży Wiejskiej jest także organizatorem konferencji pt.: II Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży. To spotkanie nie tylko młodych i ambitnych rolników, ale także wszystkich tych, którzy chcą zintegrować młodzież wiejską do wspólnych działań i akcji. W ubiegłym roku w forum wzięli udział goście z Ukrainy, Rumunii, Bułgarii i Węgier oraz ok. 450 uczniów szkół rolniczych z terenu całej Polski.

Nagrody

Podczas gali zwycięzca konkursu na najlepszy produkt dostanie między innymi Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyłonieni zostaną także zwycięzcy w ramach konkursu „Maszyna Rolnicza roku 2008”. Równocześnie przyznane zostaną także Znaki Bezpieczeństwa KRUS. Wyrób oznaczony tym znakiem zapewnia większe bezpieczeństwo w użytkowaniu. Nagroda przyznawana jest od 1995 roku. Ma ona przede wszystkim zachęcić producentów do tworzenia maszyn oraz środków rolniczych zapewniających 100% bezpieczeństwo. Inicjatorzy konkursy chcą w ten sposób poprawić niepokojąca sytuację w polskim rolnictwie, w którym do wypadków dochodzi dwukrotnie częściej niż w innych sektorach polskiej gospodarki.

Szkolenia
Targi AGROTECH to doskonałe forum wymiany informacji, ale także okazja do samodoskonalenia. W Kielcach rolnicy mają okazję uzupełnić swoją wiedzę przede wszystkim podczas sobotnich szkoleń: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych. Swoją wiedze będzie można uzupełnić podczas targów LAS-EXPO. W ramach Dnia Leśnego, który przypada na 15 marca, wszyscy chętni będą mogli wysłuchać referatów oraz wziąć udział w dyskusji na temat edukacji, turystyki i rekreacji w radomskich lasach.

Honorowymi gośćmi podczas targów AGROTECH i LAS-EXPO będą między innymi Wicemarszałek Sejmu RP Jarosław Kalinowski oraz Artur Ławniczak Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PROGRAM TARGÓW
AGROTECH i LAS EXPO
14-16 MARCA 2008 r.13.03. 2008 CZWARTEK

8.00 – 17.00 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna pt. „ Nowe techniki
i technologie w rolnictwie zrównoważonym ” (Centrum Biznesu Exbud Skanska S.A) - organizator: IBMER-Warszawa

14.03. 2008 PIĄTEK

10.00 - 17.00 - Ekspozycja i punkty konsultacyjno- doradcze udostępnione dla rolników, obsługa punktów- specjaliści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
10.00 - 12.30 -Uroczyste otwarcie Targów z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaproszonych gości połączone ze zwiedzaniem ekspozycji targowej - (Centrum Konferencyjne TK)
11.00 - 12.30 – Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2008; organizator – Związek Młodzieży Wiejskiej - (Centrum konferencyjne-sala CK1,CK2,CK3)
12.00 - 16.00 – Prezentacja firmy Polskie Wydawnictwo Rolnicze – Poznań (Pawilon B– sala B2,B3)
13.00 - 15.30 - Konferencja pt „ II Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży;organizator – Związek Młodzieży Wiejskiej - (Centrum konferencyjne
- sala CK1,CK2,CK3)
19.30  - Gala Wystawców - wręczenie Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, medali i wyróżnień TK połączone z rozstrzygnięciem konkursów: „ Maszyna Rolnicza Roku 2008”oraz „ Znak Bezpieczeństwa KRUS” - (Centrum Biznesu - Exbud Skanska S.A)

15.03. 2008 SOBOTA

10.00 - 17.00 - Ekspozycja i punkty konsultacyjno- doradcze udostępnione dla rolników
10.00 - 14.00 - Konferencja pt. „Rolnictwo Ekologiczne, Stan i Perspektywy Rozwoju” – organizator - Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu - ( Pawilon B– sala B2,B3)
10.30 - 13.00 - Konferencje targów LAS – EXPO pt. ”Edukacja i turystyka w koncepcji rozwoju samorządu województwa świętokrzyskiego” oraz” Społeczne funkcje lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu- stan i koncepcje rozwoju” organizator Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - (Centrum Konferencyjne - sala CK1)
13.30 - 15.00 - Szkolenie nt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; organizator ARiMR – ( Centrum konferencyjne – sala CK1)
15.00 -16.30 - Szkolenie pt„Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 roku; organizator ARiMR – ( Centrum konferencyjne – sala CK1)

16.03. 2008 NIEDZIELA

10.00 - 16.00 - Ekspozycja i punkty konsultacyjno- doradcze udostępnione dla rolników