• Jesteśmy w momencie rolnictwa, gdzie potrzeba wzrostu produkcji żywności zderza się poważnymi przeszkodami
  • Obecne cyfrowe programy do zarządzania gospodarstwem wspierają decyzje agrotechniczne 
  • Platforma oparta o sztuczną inteligencję wykorzystuje dane pogodowe, próby glebowe i NDVI

MeteoTrack jest platformą stworzoną przez rolników, w której połączono doświadczenie w produkcji ze światem technologii. Idea platformy powstała w oparciu o doświadczenia jej zespołu nabyte m.in w trakcie prac w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czy przy dużych projektach aplikacyjnych związanych z pogodą i zarządzaniem środowiskiem naturalnym.

To co zwróciło uwagę twórców Meteotrack, to to, że aktualne modele i aplikacje do prognozowania pogody nie są dostosowane do tego, aby sprostać chociażby tempom zmian klimatycznych i nie zapewniają rolnikom odpowiedniego wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących uprawy roślin.

Jak działa program wspierania decyzji rolnika Meteotrack

Platforma Meteotrack jest wynikiem chęci stworzenia narzędzia, które pozwoli na uzyskanie najdokładniejszych prognoz pogody, zaawansowanych narzędzi analiz, personalizowanych sugestii i wsparcia ekspertów.

Platforma wykorzystuje wyniki badań naukowych oraz technologie i innowacje oparte o badania i prace rozwoje dla planowania prac rolniczych i prognozy pogody w rolnictwie.

Trzy bardzo istotne elementy dla produkcji rolniczej jakimi są pogoda, próbkowanie i NDVI, zostały zawarte w jednym miejscu na platformie Meteotrack. Uzupełniają się one wzajemnie i pozwalają rolnikom na podejmowanie lepszych decyzji agronomicznych.

Dokładne prognozy pogody, analizowanie składu gleby i monitorowanie kondycji upraw pozwala rolnikowi optymalizować pracę i oszczędzać tak wysokie obecnie koszty produkcji, które ograniczyć  można chociażby zmiennym dawkowaniem.

Korzystanie z rekomendacji opierających się na prognozach pogody w aplikacji pozwala unikać strat w uprawach, zwiększać plony m.in. przez planer prac agrotechnicznych i alerty pogodowe.