Rolnicze ładowarki przegubowe i kołowe to maszyny, w których wymiana osprzętu odbywa się zazwyczaj z siedzenia operatora za pomocą blokady hydraulicznej między ramą i osprzętem. W przypadku osprzętu, który posiada hydrauliczną funkcję dodatkową (3. sekcja), konieczny jest hydrauliczny dopływ oleju za pomocą 3. obwodu sterowania. W tym celu operator maszyny musi opuścić miejsce pracy i przeprowadzić połączenie ręcznie lub w sposób półautomatyczny. Firma Weidemann znalazła rozwiązanie, dzięki któremu proces ten będzie odbywał się w pełni automatycznie.

Techniczne odbywa się w prosty sposób: dzięki dodatkowemu hydraulicznemu przyłączu w obszarze złączy hydraulicznych olej hydrauliczny przechodzi bezpośrednio do uchwytu narzędziowego. Olej przepływa do trzpieni blokujących i łączy się automatycznie przez złącze hydrauliczne Flat-Face z osprzętem. Olej hydrauliczny jest przy tym doprowadzany bezpośrednio do jednego z dwóch trzpieni blokujących, a następnie do urządzenia przez osiowy otwór. W ten sposób połączenie obwodów olejowych odbywa się w sposób automatyczny, czysty, przyjazdy środowisku i bezpieczny – nawet pod ciśnieniem. Powrót odbywa się odpowiednio przez drugi trzpień mocujący. Oryginalne złącza hydrauliczne pozostają dostępne, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość pracować alternatywnie również z osprzętem, który nie jest jeszcze dostępny z systemem ECS.

Podczas odłączania osprzętu trzpienie mocujące są wsuwane, rozłączając automatycznie złącze hydrauliczne. Tutaj powstaje kolejna korzyść dla bezpieczeństwa: wykluczenie możliwości przypadkowego oderwania złączy hydraulicznych, które zapomniano odłączyć przed odstawieniem osprzętu.

Statystyki mówią, że najwięcej wypadków jest powodowanych podczas wchodzenia i wychodzenia z ładowarki. Dzięki ECS proces ten jest redukowany, znacznie zmniejszając ryzyko wypadku. System ECS pozwala również uniknąć dalszych wypadków podczas ręcznego procesu podłączania.

Kolejną korzyścią systemu jest to, że wymiana urządzenia może odbyć się niemal bez straty czasu. Przestoje ładowarek zostają skrócone, produktywność wzrasta, a operator może skoncentrować się w pełni i całkowicie na własnej pracy, ponieważ wymiana osprzętu z napędem hydraulicznym trwa teraz równie krótko, jak wymiana tradycyjnego osprzętu niekorzystającego z trzeciej sekcji, jak np. łyżki do ziemi czy wideł do palet.

Easy Coupler System jest opcjonalnie dostępny w serii maszyn Hoftrac marki Weidemann: 1140, 1160, 1160 eHoftrac, 1260, 1280 i 1380, jak również w ładowarce teleskopowej T4512. W pierwszej kolejności wyposażony w ECS zostanie następujący osprzęt: krokodyl do obornika, łyżka typu krokodyl i łyżka 4 w 1.