Według danych IBRM Samar, w lipcu zarejestrowano 1643 nowe ciągniki. Dla porównania, w czerwcu liczba ta wynosiła 1473 a w maju – 1536. Tylko w marcu i kwietniu liczba zarejestrowanych maszyn była na nieco wyższym poziomie.

Według Bogdana Rachwała, dyrektora AGCO Paczkowo, dane rejestracyjne z lipca mogą nie mieć rzeczywistego odniesienia ze sprzedaży. – Jest to związane z przesunięciem czasowym (sprzedaż a rejestracja).

Od marca br. widoczny jest gwałtowny, niemal dwukrotnie wyższy wzrost liczby rejestracji nowych ciągników w porównaniu do poprzednich miesięcy. Machiną napędową jest otwarte działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowany w ramach PROW. - W niektórych regionach Polski umowy z ARiMR zostały już zawarte, w związku z tym trochę kontraktów zostało już zrealizowanych. Na letni wzrost sprzedaży wpływa jeszcze jeden element – jeśli ktoś ma zamiar kupić maszynę, kupuje ją przed żniwami – tłumaczy Rachwał.

Jednocześnie Dyrektor AGCO dodaje, że bardzo niewielki odsetek osób, które zadeklarowały zakup maszyn w ramach dofinansowania z PROW, ryzykuje ich kupno przed podpisaniem umowy z ARiMR. – Takie transakcje są zawierane tylko wtedy, gdy w gospodarstwie jest podjęta decyzja, że zakup będzie zrealizowany niezależnie od otrzymania wsparcia. Oczywiście warunkiem w takiej sytuacji jest posiadanie środków na zakup – wyjaśnia.

W handlu maszynami używanymi też nie jest źle. Choć nie widać tu znacznego ożywienia, poziom rejestracji ciągników z drugiej ręki jest na dość wysokim i stabilnym poziomie – średnio ponad 1300 sztuk miesięcznie.