Jak podała w swoim komunikacie dotyczącym wznowienia produckji w zakładach należących do spółki Fruehauf we Francji firma Wielton "Wznowienie produkcji będzie miało etapowy charakter wynikający z konieczności dostosowania procesu pracy do wymogów sanitarnych, w tym m.in. obowiązku zachowania odpowiednich dystansów między pracownikami. Przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach."

Firma zastrzegła również, że z uwagi na obecną pandemię decyzje dotyczące otwarcia fabryki mogą ulec zmianie.

Firma Wielton jest największym producentem naczep i przyczep w Polsce oraz jedną z wiodących firm tego sektora w Europie. Firma z Wielunia przejęła francuską spółkę Fruehauf pod koniec roku 2017.

Fruehauf ma bardzo silną pozycję na rynku francuskim, w którym ma ponad 20 proc. udziałów. Jej głównymi produktami są naczepy i przyczepy do pojazdów ciężarowych.