Z komunikatów podawanych przez Ursus S.A. wynika, że pierwszy wniosek wpłynął do spółki 5 lutego 2020 r. od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie o wszczęciu przeciwko Spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium S.A. Wezwanie do zapłaty długu na rzecz Banku Millennium S.A. opiewa na kwotę 8 294 884,03 zł oraz odsetek w wysokości 1 356 627,20 zł, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej.

Drugie zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wpłynęło 10 lutego 2020 r. również z wniosku Banku Millennium S.A. Kwota, której domaga się bank jest w tym wypadku jeszcze wyższa, ponieważ wynosi dokładnie 10 000 047,12 zł. Do tego dochodzą odsetki w kwocie 1 508 408,99 zł, koszty zastępstwa prawnego i opłata egzekucyjna.

Należności względem banku mają być wyegzekwowane z nieruchomości należących do Ursusa położnych w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21.

Spółka Ursus S.A. ogromne nadzieje wiąże z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego (wniosek złożono 10.02.2020 r.), tak aby móc podjąć stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia wspomnianych wyżej postępowań egzekucyjnych oraz do uchylenia zajęć.