Merge Maxx 900, to maszyna która łączy wysoką wydajność zgrabiania bez ryzyka spadku jakości paszy przez jej zanieczyszczenie piaskiem czy kamieniami. Zgrabianie jest przeprowadzane na 9-metrowej szerokości roboczej, a zielonka transportowana na bok maszyny za pomocą przenośnika taśmowego. Takie rozwiązanie daje możliwość formowania pojedynczego wału z szerokości nawet 21 m, dzięki czemu do zbioru można zastosować nawet najbardziej wydajne maszyny. Duża szerokość robocza jest również pożądana przy zbiorze późniejszych, rzadszych pokosów.

Merge Maxx może formować wał z lewej lub prawej strony, a także po środku maszyny jeżeli zdemontowana zostanie jej środkowa sekcja. Wszystkie sekcje maszyny pracują niezależnie, dzięki czemu świetnie kopiuje ona nierówności terenu.

Rośliny przenoszone na taśmie, nie są skręcane i spadają swobodnie na podłoże, formując jednolity i przewiewny pokos, który zapewnia swobodną cyrkulację powietrza i dosychanie roślin. Największą zaletą tej technologii jest optymalizacja zbioru paszy, która eliminuje bezwzględną konieczność zgrabiania paszy bezpośrednio przed zbiorem prasą lub przyczepą.

Karolina Kuhn, kierownik marketingu firmy Kuhn-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o wyjaśnia, że maszynę można wykorzystać nie tylko do zbioru traw. Na maszynę decydują się też hodowcy zbierający lucernę, ze względu na mniejsze otrącanie cennych odżywczo listków roślin i formowanie niezanieczyszczonych wałów. Delikatne traktowanie roślin przez zgrabiarkę jest na Zachodzie wykorzystywane m.in. w zbiorze ziół. Wysoką wydajność maszyny doceniają również firmy zbierające biomasę, na przykład słomę kukurydzianą.

Zaletą konstrukcji zgrabiarki jest jej zwarta budowa, przez co jest ona bardziej zwrotna w porównaniu ze zgrabiarką karuzelową. Do transportu maszyna jest składana do wysokości 3,7 m, żadne elementy nie wymagają demontażu, a kierowca nie musi opuszczać kabiny ciągnika.