Układ GPS Control będzie połączony z systemem nawigacji Trimble. - Dzięki zastosowaniu tego systemu rolnik zaoszczędzi materiał siewny i nawóz, a do tego skrócony zostanie czas spędzony na polu - zapewnia Mattias Hovnert, menadżer produktu w firmie Väderstad.

System GPS odnotowuje, w której części pola maszyna już pracowała. Obsiane części pola widoczne są także na wyświetlaczu monitora Trimble. Gdy siewnik znajdzie się na takim obszarze, sekcje wysiewające są automatycznie wyłączane. Jeśli znajdzie się tam tylko część siewnika, rozłączona zostanie połowa sekcji wysiewających aby uniknąć podwójnego wysiewu nasion. Producent szacuje, że daje to oszczędności rzędu 5-10 proc. materiału siewnego.

Jedną z możliwości jaką daje nowy układ jest samoczynne dozowanie żądanych ilości nasion i nawozu, zgodnie z wielkościami naniesionymi na mapę pola dla systemu GPS. Odmierzane ilości zostają zapisane w pamięci, umożliwiając tym samym późniejszą analizę danych.

Z kolei do automatycznego włączania i wyłączania układu dozującego na uwrociach potrzebne jest ustalenie szerokości uwroci. Maszyna przekraczając tę granicę wyłącza, a następnie po wykonaniu nawrotu włącza układ. - Systemy GPS Control oraz Trimble GPS umożliwiają jeszcze większą precyzję konwencjonalnego siewu przy zastosowaniu maszyn produkcji Väderstad. Są to systemy łatwe w obsłudze, a okazują się niezmiernie użyteczne. Rolnik może osiągając wielką precyzję - mówi Hovnert.