Wyznaczanie ścieżek przejazdowych w przypadku siewników pneumatycznych jest przy zmianie ich położenia i przy różnych szerokościach jest często związane z koniecznością przeprowadzania skomplikowanych czynności. IDS (Inteligentny system dystrybucyjny) firmy Pӧttinger pozwala na pojedyncze odłączania i załączanie poszczególnych głowic wysiewających. Wart podkreślenia przy tym jest fakt, że w pozostałych aparatach dawka wysiewu pozostaje niezmieniona.

Rozstaw i szerokość oraz sposób ustawienia ścieżek przejazdowych można po prostu wybierać na terminalu operatora. W czasie zakładania ścieżki przejazdowej powrót materiału siewnego przy równoczesnej proporcjonalnej redukcji dozowanej ilości sprawiają, że ilość wysiewanego materiału przypadająca na jeden hektar pozostaje bez zmian.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość indywidualnego odłączania jednej połowy (lewej lub prawej). To pozwala rozpoczynać wysiew z dowolnej strony pola, a system „Section Control" umożliwia dokładny wysiew na nieregularnych jego częściach.

Innowacyjne rozwiązanie zostało nagrodzone srebrnym medalem targów Agritechnica 2013, które odbędą się w dniach 10-16 listopada w Hanowerze.