Wraz z wprowadzeniem w 2023 r. systemu Pudama Kverneland liczy na spory sukces. Również na polskim rynku. Firma z pewnością będzie prowadziła liczne prezentacje siewników wyposażonych w premierowy system, by pokazać na czym polega innowacyjny pomysł niemieckiego oddziału Kvernelanda.

Pod Rawenną zaprezentowano siewnik Kverneland Optima TFprofi SX wyposażony w premierowy system. Pudama została opracowana przez Kverneland Group Soest GmbH z Niemiec, we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Kolonii.

Pudama oszczędza

Pudama to systematyczne, ukierunkowane, punktowe nawożenie podczas siewu kukurydzy. System umożliwia precyzyjny siew z umieszczeniem porcjowym nawozu startowego dokładnie pod nasionami kukurydzy, tam gdzie jest on najbardziej potrzebny.

Przedstawiciele Kvernelanda zapowiadają, że system Pudama to przyszłość, fot. K.Pawłowski
Przedstawiciele Kvernelanda zapowiadają, że system Pudama to przyszłość, fot. K.Pawłowski

W porównaniu do standardowego rozsiewacza rzędowego system Pudama gwarantuje znacznie korzystniejsze wykorzystanie składników pokarmowych przez korzenie roślin poprzez ukierunkowany, nieciągły rozsiew nawozu w obszarze osadzonych nasion kukurydzy. 

Zmniejsza to ilość dostępnego nawozu startowego między rzędami kukurydzy i znacznie ogranicza wymywanie azotanów i fosforanów do systemów wodnych.

Dowody na oszczędności

Badania przeprowadzone przez dr Maxa Boutena na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kolonii udowodniły, że po zastosowaniu systemu Pudama jest szansa na oszczędność co najmniej 25 proc. nawozu startowego w porównaniu z konwencjonalną uprawą kukurydzy, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału plonowania.

Prędkość robocza wynosząca do 15 km/h w przypadku siewnika Optima SX Pudama oznacza częstotliwość do 25 dawek nawozu na sekundę, fot. K.Pawłowski
Prędkość robocza wynosząca do 15 km/h w przypadku siewnika Optima SX Pudama oznacza częstotliwość do 25 dawek nawozu na sekundę, fot. K.Pawłowski

Dzięki nowości Kvernelanda mamy okazję efektywniej wykorzystywać zasoby i przyczyniamy się do bardziej zrównoważonej produkcji żywności pochodzenia roślinnego oraz do ochrony gleby, wody i powietrza. Same plusy.

Jak działa Pudama?

Nawóz jest gromadzony na redlicy nawozowej w określonej ilości i wstrzeliwany strumieniem powietrza do gleby w określonej porcji. Połączenie czujnikowe między redlicą nawozową, a aparatem sekcji wysiewającej synchronizuje siew nasion i nawozu. Prędkość robocza wynosząca do 15 km/h w przypadku siewnika Optima SX Pudama oznacza częstotliwość do 25 dawek nawozu na sekundę. Nie ma też znaczenia jaki nawóz stosujemy.

Dzięki nowej technologii rolnicy mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy, redukując koszty nawozu, transportu i pracy. Na przykład, jeśli rolnik uprawiający 300 ha kukurydzy stosuje 150 kg/ha DAP 18-46 w sposób konwencjonalny, to stosując system Pudama oszczędza 37,5 kg/ha nawozu. W przeliczeniu na pieniądze oznacza to oszczędność 7 875€ na 300 ha.

W przyszłości w Niemczech dzięki systemowi Pudama można by zaoszczędzić do 81 tys. ton nawozu rocznie, co oznaczałoby zmniejszenie zużycia czystego azotu i fosforanu o 16,2 ton. Odpowiada to 25-procentowej oszczędności nawozów obecnie stosowanych rocznie przy tym samym wysokim poziomie plonów.

Oszczędzanie nawozów chroni środowisko poprzez zmniejszenie zużycia zasobów, w tym energii potrzebnej do produkcji nawozów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji rolnej i zapewnieniu produkcji żywności.

Innowacyjność Pudamy została dostrzeżona. System został nagrodzony w konkursie NRW Efficiency Award 2021. Nagrodę firma Kverneland otrzymała za opracowanie produktu oszczędzającego zasoby, przyjazną dla środowiska produkcję i zmniejszony wpływ na środowisko w całym okresie użytkowania produktu, a także możliwość wszechstronnego recyklingu.

Dostępny w przyszłych sezonach

Kverneland Optima TFprofi SX z konfiguracją Pudama będzie dostępny w sezonie 2023 jako edycja limitowana, a w sezonie 2024 będzie oferowany już jako produkcja seryjna. W przyszłości system Pudama będzie również dostępny dla innych modeli siewników punktowych Optima.

Podczas prezentacji zamiast nawozu użyto nasion buraka, by łatwiej zaobserwować jak działa system, fot. K.Pawłowski
Podczas prezentacji zamiast nawozu użyto nasion buraka, by łatwiej zaobserwować jak działa system, fot. K.Pawłowski