Problem ten dotyka przede wszystkim producentów rolnych z tych terenów Polski, gdzie występuje duża ilość gospodarstw i znaczne rozdrobnienie działek rolnych (np. województwo podkarpackie). Obecnie obowiązujące w naszym kraju przepisy ruchu drogowego określające zasady poruszania się pojazdów wolnobieżnych (do których zaliczane są kombajny) po drogach publicznych zabraniają poruszania się z dopiętym hederem. Rolnicy często ryzykują i łamią prawo, bo jest fizyczną niemożliwością, aby każdorazowo przejeżdżając z działki na działkę odpinać i przypinać heder w kombajnie.

Dlatego też zdaniem Podkarpackiej Izby Rolniczej, Ministerstwo Infrastruktury powinno uwzględnić w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, możliwości wydawania takich zezwoleń na przejazdy kombajnów zbożowych w okresie żniw.

- Uzyskując  w oparciu o stosowny zapis w rozporządzeniu zezwolenie, rolnik będzie mógł, przy zachowaniu określonych wymogów bezpieczeństwa, przemieszczać się na krótkich odcinkach po drogach publicznych nie wchodząc w konflikt z prawem – mówi Stanisław Bartman, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Źródło: farmer.pl