W gospodarstwach wraz z postępującą intensyfikacją upraw mamy coraz częściej do czynienia z monokulturami zbożowymi i związanymi z tym chorobami płodozmianowymi oraz coraz większą presją chwastów uodporniających się w wielu przypadkach na chemiczne ŚOR. Ponadto zmniejsza się akceptacja społeczna dla powszechnego stosowania chemikaliów w produkcji roślinnej.

Dlatego mając na uwadze te ważkie argumenty, firma Zürn wraz z francuską inwencją wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wyprodukowała wspomniany trymer TopCut. Maszyna ścina chwasty wystające ponad łan zbóż (głownie wyczyniec polny, miotła zbożowa, owies głuchy czy też życica) i dzięki systemowi taśm podających transportuje ściniki do zbiornika o pojemności 6 m3.

Działanie takie zmniejsza znacząco ilość nasion chwastów opadających na ziemię, a tym samym zauważalnie poprawia higienę pola. Jest to szczególnie ważne w perspektywie skutecznej walki długoterminowej z wyjątkowo odpornymi chwastami.

Oczywiście samo zastosowanie ścinacza TopCut nie rozwiąże w stopniu satysfakcjonującym walki z zachwaszczeniem, ale w połączeniu z pielnikiem mechanicznym znacznie ograniczy jego rozwój, stając się tym samym realną alternatywą dla ochrony chemicznej. TopCut dedykowany jest głównie do zastosowania w uprawach zbóż, ale jak twierdzi producent, sprawdzi się również w roślinach okopowych.

Maszyna Zürn TopCut jest maszyną półzawieszaną. Składa się z dwóch wspartych kołami, hydraulicznie rozkładanych skrzydeł z listwą tnącą i nagarniaczem będącym połączeniem motowideł i wałków strunowych spiralnych oraz wspomnianych taśm. Z tyłu urządzenia zamontowane są sterowane z kabiny ciągnika duże koła podporowe i zbiornik, który w celu opróżnienia podnoszony jest hydraulicznie do góry na wysokość 2 m. Zbieracz Zürn TopCut jest dostępny w szerokościach roboczych 9, 12 i 18 m i rozstawie kół od 1,8 do 2,5 m. Po złożeniu ścinacza do transportu jego szerokość nie przekracza 2,35 m.

Zürn TopCut wchodzi do produkcji seryjnej po wieloletnich próbach praktycznych na francuskich polach.