Chempest dealerem Fendta i Valtry

10 listopada 2021 r. AGCO rozpocznie współpracę z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S. A. jako nowym autoryzowanym partnerem biznesowym reprezentującym marki Fendt i Valtra. Firma Chempest będzie działała na terenie woj. małopolskiego, części południowej woj. śląskiego, opolskiego, południowej części woj. łódzkiego oraz w obszarze dwóch powiatów południowych woj. wielkopolskiego.

Jednocześnie z dniem 31 grudnia 2021 r. wygaśnie współpraca z firmami Anderwald Sp. K. i F.H. Agro Jurek S.C. Do końca roku obie Firmy działają jako autoryzowani partnerzy AGCO, zachowując wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów dystrybucyjnych.

- Firma Chempest zapewni pełną obsługę klientom marek Fendt i Valtra w zakresie sprzedaży produktów gotowych, części zamiennych oraz serwisu w oddziałach w Rudniku, Jaksicach k/Miechowa i nowopowstającym oddziale w Kluczborku. Nowe maszyny marek Fendt i Valtra, sprzedawane przez firmy Anderwald i Agro Jurek do 31.12.2021, są objęte pełną gwarancją. Od 01.01.2022 obsługę serwisową, w tym gwarancyjną, będzie świadczyła już firma Chempest – zapewnia Maja Działoszyńska, menedżer ds. zarządzania dystrybucją w Polsce.

Maja Działoszyńska, odpowiedzialna za rozwój sieci dealerskiej AGCO, fot.AGCO
Maja Działoszyńska, odpowiedzialna za rozwój sieci dealerskiej AGCO, fot.AGCO

Romanowski przedstawicielem AGCO w warmińsko-mazurskim

W ramach rozwoju sieci dealerskiej podjęto również współpracę (z dniem 08.06.2021 r.), z firmą Roman Romanowski– Przedsiębiorstwo Romanowski, jako autoryzowanym partnerem biznesowym AGCO w zakresie marek Fendt/Valtra.

Firma Romanowski zapewni pełną obsługę klientów w zakresie sprzedaży produktów gotowych, serwisu oraz części zamiennych w siedzibie firmy w Sędławkach w powiecie bartoszyckim. Firma będzie działała w terenie woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, mrągowski, kętrzyński, lidzbarski, olsztyński). Jednocześnie wschodnia cześć woj. warmińsko – mazurskiego będzie w dalszym ciągu obsługiwana przez Firmę Agrotechnik.

- Należy tu jasno podkreślić, iż nadal kontynuujemy i z sukcesami rozwijamy współpracę z firmą Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski na terenie województwa podlaskiego, gdzie powstaną kolejne oddziały z pełną obsługą klienta w zakresie naszych marek. Firma Agrotechnik zwiększa też swoją aktywność na terenach północnej części województwa mazowieckiego, podlaskiego i południowej części województwa warmińsko-mazurskiego - zapewnia Maja Działoszyńska stojąca na czele budowania sieci dealerskiej AGCO w Polsce.

Jak przekonują przedstawiciele koncernu AGCO, zmiany w sieci dealerskiej Fendt i Valtra pozwolą lepiej reagować na potrzeby klienta i umożliwią silniejsze wsparcie regionów sprzedażowych dla omawianych wyżej województw.