Ursus otrzymał od PKO BP wezwania do zapłaty należności, w tym należności głównej 10 mln zł i odsetki do 5 marca 2019 r. w kwocie 618 tys. zł. Wśród najważniejszych powodów pogorszenia sytuacji spółki zarząd wskazuje te wewnętrzne, jak przede wszystkim systematyczny spadek popytu na traktory od 2015 r. oraz zewnętrzne - zwłoka w realizacji lub wstrzymanie dwu kontraktów w Afryce. Sanacja spółki ma nastąpić m.in. poprzez zamknięci dwu zakładów produkcyjnych, redukcję zatrudnienia, skupienie się na wąskiej produkcji rentownych ciągników i maszyn rolniczych.

Czynności podjęte przez komornika działającego na wniosek PKO BP spowodowały m.in., że bieżąca działalność spółki jest utrudniona, gdyż część zapasów została zajęta przez komornika, a inne podmioty finansujące działalność spółki wyraziły zaniepokojenie sytuacją, co może spowodować kolejne utrudnienia w pozyskaniu/kontynuowaniu działalności spółki, informuje zarząd.

Działający na wniosek PKO BP komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie w połowie marca dokonał zajęcia rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia, a także zapasów magazynowych znajdujących się w Lublinie.

Wcześniej Ursus otrzymał od PKO BP wezwania do zapłaty należności, w tym należności głównej w wysokości 10 mln zł i odsetki do 5 marca 2019 r. w kwocie 618 tys. zł.

Zobacz cały artykuł w portalu wnp.pl