W biernym agregacie uprawowo-siewnym, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na stan narzędzia uprawowego. Elementami najszybciej zużywającymi się są oczywiście redlice. Najczęściej są one konstrukcji dwustronnej, dlatego przy zużyciu krańców pracujących w ziemi, wystarczy je obrócić. – Trzeba pamiętać żeby wszystkie redlice obrócić jednocześnie, gdyż zapewnia to jednakową głębokość pracy. Najmocniej zużyte są redlice pracujące za kołami – w śladach, gdyż tam gleba jest najbardziej ubita – mówi Andrzej Lewkowicz, serwisant z firmy Agrotechnika z Białej Podlaskiej. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia zębów i ramy oraz sprawność działania i szczelność siłowników hydropaku. – Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na zakucia węży hydraulicznych. Jeśli jest tam nieszczelność, trzeba uważać, bo takie zakucie, zwłaszcza przy pełnym siewniku, może się po prostu wypiąć. Stracimy wtedy masę oleju, a siewnik może spaść na ziemię i ulec dużym uszkodzeniom – tłumaczy Lewkowicz.

W siewniku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zużycie redlic. W zależności od zasiewanej powierzchni, mogą one posłużyć nawet kilka lat. - Bardzo ważne jest sprawdzenie równomierność napięcia sprężyn dociskających poszczególne redlice. W tym celu wystarczy ustawić siewnik na równej powierzchni i skontrolować naciąg, czy na każdym elemencie wygląda ona jednakowo. Nierównomierność napięcia poszczególnych sprężyn może powodować różne głębokości pracy poszczególnych redlic. Efektem tego mogą być nierównomierne wschody – podpowiada serwisant.

Przed rozpoczęciem pracy trzeba koniecznie sprawdzić drożność przewodów nasiennych. Szczególne znaczenie ma to w przypadku siewników pneumatycznych, gdzie zanieczyszczenia lekkie, typu papier, kłosy lub kawałek worka, zostają przemielone przez aparat rolkowy, a następnie niesione powietrzem z dmuchawy gromadzą się na wejściu do przewodów nasiennych i blokują dostęp ziarna do poszczególnych sekcji.

Nie bez znaczenie jest ustawienie docisku palców zagarniających. – Jest to często ignorowana czynność. Palec „idący” zbyt głęboko potrafi wyrzucić ziarno z redliny na powierzchnię. Zadaniem palca jest tylko trącenie ziemi i wyrównanie na redlinie – mówi Lewkowicz.

- Siewniki rzędowe to urządzenia proste i tak naprawdę nie wiele jest tutaj możliwości wystąpienia ustarek. Najczęściej występujące problemy są powodowane przez zanieczyszczenia występujące w materiale siewnym. Kamień, patyk lub inne ciało obce, może spowodować wyłamanie ząbków na wałkach wysiewających. Inne, to po prostu uszkodzenia mechaniczne siewników spowodowane na przykład przez uderzenia – podsumowuje Andrzej Lewkowicz.