Na polskim rynku znajdziemy kilka urządzeń, które mogą pracować w dwóch trybach zaprawiania: na sucho i półsucho.

Do zaprawiania na sucho i półsucho mniejszych ilości ziarna najczęściej są wykorzystywane urządzenia bębnowe, zwane też porcjowymi. Urządzenie swoją budową przypomina betoniarkę, która z resztą nierzadko jest w tym procesie wykorzystywana. Ich konstrukcja obejmuje zbiornik zamontowany na obrotowej, napędzanej silnikiem elektrycznym osi. W przypadku zaprawiarek standardem jest pokrywa zamykająca otwór wysypowy. Zapobiega ona rozpylaniu zaprawy wokół stanowiska zaprawiania.

Ponadto na rynku znajdziemy również zaprawiarki, w których do mieszania nasion wykorzystywany jest ślimak umieszczony wewnątrz zamontowanej na stałe skrzyni. Jedną z bardziej popularnych zaprawiarek tego typu, ale umożliwiającą zaprawianie wyłącznie na półsucho jest model AL-50-P firmy AgrAlex.

Za pomocą ślimaka nasiona wprawiane są w ruch powodujący ich mieszanie z zaprawą. Jednocześnie na nasiona za pomocą wirującej dyszy aplikowana jest ciecz zaprawiająca. Powstający podczas procesu mieszania nasion kurz jest odsysany i transportowany do urządzenia odpylającego. 

W dolnej części komory mieszania znajduje się zasuwa służąca do opróżnienia komory z zaprawianych nasion.

- Ten model zaprawiarki proponujemy zazwyczaj właścicielom gospodarstw o powierzchni do 100 ha. Urządzenie umożliwia zaprawienie 50 kg ziarna w ciągu około 3 minut, a więc jego godzinowa wydajność mieści się w przedziale 800-1000 kg - mówi Janina Góra, koordynator sprzedaży w firmie AgrAlex.

Zaprawiarka AL-50-P kosztuje 10,5 tys. zł netto.

W przypadku większych gospodarstw ciekawą propozycją jest zaprawiarka o działaniu ciągłym o nazwie Agata (AgrAlex). Jak zapewniają przedstawiciele producenta urządzenie wyróżnia się wydajnością na poziomie od 2 do 6 ton ziarna na godzinę. Wydajność zaprawiania zależy przede wszystkim od szybkości dozowania nasion do zaprawiarki.

W przypadku zaprawiarki Agata, nasiona znajdujące się w koszu zasypowym po otwarciu szczeliny roboczej spadają w dół obracając bęben mechanizmu dozującego. Na osi bębna zamocowane jest koło dozujące zaprawę, którego łopatki zanurzone są w zaprawie znajdującej się w wanience.

Wraz z obrotem łopatek zaprawa podawana jest do rynienki, którą prowadzona jest przez przewód do rozpylacza rotacyjnego. Zasadnicze zaprawianie odbywa się w komorze zraszania, gdzie ciecz jest rozpylana na opadające nasiona.

Ostateczne mieszanie ziaren i zaprawy odbywa się jeszcze w przenośniku ślimakowym, który prowadzi materiał do workownika.

Za podstawowy model zaprawiarki Agata zapłacimy 25,5 tys. zł. Za doposażenie urządzenia w układ umożliwiający załadunek zaprawionych nasion do big bagów trzeba dopłacić 4 tys. zł. Dodatkowy kosz zasypowy umieszczony nieco niżej niż zbiornik zaprawiarki to wydatek około 4,6 tys. zł.

Zaprawiarka Agata dostępna jest również w wersji automatycznej, która nie wymaga ciągłej kontroli, a jedynie skalibrowania i nastawienia parametrów pracy zaprawiarki.

Firma AgrAlex oferuje również zaprawiarkę Amela. Jest to właściwie ta sama zaprawiarka co Agata, przy czym umieszczono ją na przyczepce umożliwiającej jej łatwy transport. Dzięki temu można ją wykorzystać w grupie gospodarstw lub usługowo.