Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań cyfrowych mających pomagać rolnikom w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem. O tym, jakie korzyści może przynieść w produkcji i czym powinna się wyróżniać  platforma wspierająca decyzje rolników, zapytaliśmy Grzegorza Słotę z firmy Meteotrack, która stworzyła program oparty o sztuczną inteligencję.

Farmer: Jak powstał projekt Meteotrack i na czym opierają się jego algorytmy?

Grzegorz Słota: Meteotrack Agro powstał jako pomysł na lepsze, bardziej efektywne prognozowanie pogody dla konkretnych wyzwań przed jakimi staje człowiek realizując swoje codzienne zadania. Idea urodziła się w oparciu o doświadczenia zespołu nabyte m.in w trakcie prac w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej czy przy dużych projektach aplikacyjnych związanych z pogodą i zarządzaniem środowiskiem naturalnym.

Zauważyliśmy, że aktualne modele i aplikacje do prognozowania pogody nie są dostosowane do tego, aby sprostać chociażby tempom zmian klimatycznych i nie zapewniają rolnikom odpowiedniego wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących uprawy roślin. Dlatego postanowiliśmy stworzyć platformę Meteotrack Agro, która pozwoli na uzyskanie najdokładniejszych prognoz pogody, zaawansowanych narzędzi analizy, personalizowanych sugestii i wsparcia ekspertów. 

 W Meteotracku wykorzystujemy dwa algorytmy, które pozwalają nam na uzyskanie najlepszych prognoz pogody. Pierwszy z nich to oryginalny algorytm doboru danych (DSA), który gromadzi dane o pogodzie w czasie rzeczywistym z wielu źródeł, takich jak stacje meteorologiczne, obserwacyjne, lokalne systemy pomiarowe, satelity itp., aby dostarczyć najlepszą dostępną prognozę dla danego obszaru synoptycznego.

Drugi algorytm to Algorytm Optymalizacji Pogodowej (WOA), który jest połączony ze szczegółowymi informacjami o uprawach, tak aby wskazać optymalne okno pogodowe dla najpopularniejszych praktyk rolniczych na Twoim polu. Dzięki tym algorytmom Meteotrack Agro pozwala rolnikom podejmować najlepsze decyzje dotyczące uprawy roślin i zwiększa ich szanse na sukces w sektorze rolniczym.

Grzegorz Słota, dyrektor projektu Meteotrack opowiedział jak firma wykorzystuje wiedze i doświadczenie w dostarczaniu usług cyfrowych w branży rolniczej. fot. Meteotrack
Grzegorz Słota, dyrektor projektu Meteotrack opowiedział jak firma wykorzystuje wiedze i doświadczenie w dostarczaniu usług cyfrowych w branży rolniczej. fot. Meteotrack

W jaki sposób pogoda, próbkowanie i NDVI uzupełniają się wzajemnie w kontekście podejmowania decyzji agronomicznych?

Pogoda, próbkowanie gleby i NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) to trzy kluczowe elementy, które uzupełniają się wzajemnie w kontekście podejmowania decyzji agronomicznych.

 Pogoda jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin i jakość plonów. Dlatego precyzyjne prognozy pogody są niezbędne, aby rolnicy mogli planować swoją pracę i podejmować decyzje dotyczące oprysków, nawożenia, sadzenia i zbiorów.

Próbkowanie to kolejny kluczowy element, który pozwala na dokładne zrozumienie stanu gleby i roślin. Analiza próbek pozwala na określenie składu chemicznego gleby, zawartości składników odżywczych oraz pH, co pozwala na lepsze dopasowanie nawożenia i innych praktyk uprawowych do potrzeb roślin.

 NDVI to wskaźnik, który informuje nas o kondycji roślin i ich fotosyntezie, co jest kluczowe dla osiągnięcia wysokich plonów. NDVI można obliczyć na podstawie obrazów satelitarnych lub dronów, które dostarczają informacje o ilości światła odbitego przez rośliny. Analiza NDVI pozwala na określenie kondycji roślin i monitorowanie ich rozwoju w czasie.

Wszystkie te elementy - pogoda, próbkowanie i NDVI - uzupełniają się wzajemnie i pozwalają rolnikom na podejmowanie najlepszych decyzji agronomicznych. Dzięki dokładnym prognozom pogody, analizie próbek i monitorowaniu kondycji roślin, rolnicy mogą zoptymalizować swoje praktyki uprawowe i osiągnąć lepsze wyniki przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Efektem obok prognozy okien pogodowych oraz map stanu wegetacji będą, mapy zasobności, mapy analiz jakości gleb i mapy zmiennego nawożenia. 

Jak wyglądają zobrazowania wyników i jak je można wykorzystać?

W MeteoTrack Agro staramy się dostarczać naszym klientom jak najbardziej szczegółowe i czytelne zobrazowania wyników badania gleby. Nasz panel z wizualnym podsumowaniem wyników badania gleby, nad którym aktualnie pracujemy, zawiera wiele informacji na temat składu gleby, w tym pH, zawartości makro- i mikroelementów oraz ilości organicznego składnika glebowego. Panel ten umożliwia łatwe porównanie wyników z normami dla danej kategorii gleby i pozwala na wskazanie obszarów wymagających ulepszenia.

Oprócz wizualnego podsumowania wyników, oferujemy również opcję wygenerowania map zmiennego nawożenia. W przypadku, gdy znamy punkty poboru próbek, możemy dokładnie określić, które obszary wymagają zwiększonej lub zmniejszonej ilości nawozów w zależności od potrzeb roślin. Dzięki temu możliwe jest bardziej precyzyjne i oszczędne nawożenie, co przekłada się na lepsze plony i mniejsze koszty produkcji.

 Ogólne rekomendacje, które znajdują się w panelu z wynikami badania gleby, są dostosowane do potrzeb roślin uprawianych na danym terenie i uwzględniają lokalne warunki klimatyczne oraz inne czynniki wpływające na jakość gleby. W ten sposób, nasza firma pomaga rolnikom w efektywnym i zrównoważonym zarządzaniu ich uprawami.

Jakie są perspektywy rozwoju programu?

W MeteoTrack Agro widzimy ogromny potencjał w rozwijaniu naszych usług i programów, aby jeszcze lepiej wspierać rolników w ich codziennej pracy. Oto kilka z naszych pomysłów na rozwój ekosystemy naszych modułów:

- Prognozowanie wilgotności gleby: planujemy rozwój naszych algorytmów i systemów pomiarowych, aby umożliwić precyzyjne prognozowanie wilgotności gleby. Dzięki temu rolnicy będą mogli lepiej planować terminy siewu, nawadniania, zapobiegać suszy i zaplanować optymalne nawożenie  co przyczyni się do zwiększenia wydajności upraw.

 - System wsparcia w wyborze optymalnego programu kredytów węglowych: jesteśmy przekonani, że kredyty węglowe stanowią ważne narzędzie w walce ze zmianami klimatu. W związku z tym, planujemy opracowanie systemu, który pomoże rolnikom w wyborze optymalnego programu kredytów węglowych, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

- System wypożyczania sprzętu rolniczego i wymiany wiedzy w lokalnych społecznościach rolniczych: Taka platforma pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów, jakie posiadają rolnicy.

- Adaptacja kolejnych wskaźników wspierających procesy decyzyjne rolników: planujemy dalszy rozwój naszych algorytmów i systemów, aby umożliwić jeszcze dokładniejsze i bardziej wszechstronne diagnozowanie składu gleby oraz zaproponowanie optymalnych zabiegów i programów nawożenia. Chcemy również dostarczyć rolnikom informacji na temat innych czynników, które wpływają na jakość upraw.

- Opcja ostrzegania przed zagrożeniami: planujemy rozwój systemów monitorowania warunków klimatycznych oraz stanu roślin, aby umożliwić rolnikom szybkie ostrzeganie przed zagrożeniami, takimi jak susza, gradobicie czy choroby roślin. Dzięki temu rolnicy będą mogli szybciej i skuteczniej reagować na zmieniające się warunki, co przyczyni się do poprawy jakości upraw i zwiększenia ich wydajności.