Syngenta doskonale wie, ze przyszłość rolnictwa to najnowsze technologie, rolnictwo precyzyjne czy zbieranie danych i wykorzystywanie ich w sposób przemyślany i mądry. Po systemach Cropwise Operation oraz Crowpwise Seed Selector, które pomagają prowadzić gospodarstwo, szukać najlepszych rozwiązań, optymalizować produkcję i wydatki, przyszedł czas na Interra Scan, czyli badanie gleby według najnowszych technologii.

Interra Scan przeanalizuje twoją ziemię

Narzędzie dostępne już w ofercie firmy Syngenta analizuje glebę pod kątem zawartości składników mineralnych, pH, właściwości takich jak tekstura czy próchnica. Dzięki Interra Scan można także określić zmienność glebową oraz zdolność wymiany kationów, dostępność wody dla roślin, czy ważny w dzisiejszych czasach węgiel organiczny i węgiel aktywny. W skrócie w ciągu 15 dni Interra Scan jest w stanie dostarczyć rolnikowi wszelkie informacje na temat stanu jego gleby.

Skaner zamontowany za samochodem, fot. K.Pawłowski
Skaner zamontowany za samochodem, fot. K.Pawłowski
Dane ze skanera oraz próbek gleby pobranych na polu pozwalają na wyrysowanie aż 26 precyzyjnych map zasobności gleby. Dzięki nim rolnik jest w stanie dobrać optymalną dawkę wysiewu nawozów, wapna czy nasion.

Rolnicy zainteresowani ofertą

W czasie imprezy Pola Klasy S rolnicy mogli zapoznać się z ofertą Interra Scan, sprawdzić sprzęt jakim dysponuje firma, porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się w jaki sposób oraz w jakim zakresie najlepiej zamówić usługę. Oferta obejmuje 5 pakietów dopasowanych do potrzeb farmerów.