Podczas wystawy firma Amazone zaprezentuje pełen program maszyn do uprawy gleby, siewu, nawożenia i ochrony roślin, prezentując w sumie 23 ma-szyny z najnowszej oferty. Najważniejszą nowością na stoisku jest w tym roku zawieszany rozsiewacz nawozów ZA-TS.

Producent zapewnia, że nową maszynę wyróżnia ogromna precyzja oraz naj-wyższy komfort obsługi - zaproponowany w zupełnie nowym wymiarze. Nowy mechanizm rozsiewający pozwala aplikować nawozy mineralne na szerokość roboczą od 24 do 54 metrów.

Ważną nowością jest również wytłaczany zbiornik bez narożników, krawędzi i spawów a także zintegrowany w tarczach układ do rozsiewu granicznego Au-toTS, elektrycznie uaktywniany z ciągnika.

Intergralnym dla rozsiewacza i nowym urządzeniem jest również terminal ob-sługowy Amatron 3. Jest to terminal do obsługi rozsiewaczy nawozów, opry-skiwaczy polowych i siewników. Tym terminalem można dzięki ISOBUS ob-sługiwać również wszystkie maszyny Amazone i innych producentów kompa-tybilne ze standardem ISOBUS. Amatron 3 jest też kompatybilny ze wszystki-mi znajdującymi się na rynku systemami Amatron+.