W latach 2000-2005 należał do Rady Nadzorczej, a od 2005 do Zgromadzenia Wspólników. Od wielu lat realizował zadania operacyjne. Jego specjalnością w firmie były badania rynku, które stały się ważnym działem przedsiębiorstwa.

− Volker Claas przez dziesięciolecia był blisko związany z Grupą Claas. Zawsze dążył do tego, aby jak najlepiej poznać naszych Klientów i spełnić ich potrzeby. Swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą wniósł cenny wkład w rozwój naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i otwarcie się na nowe rynki – wyjaśnia Thomas Böck, dyrektor generalny Claas.

Szczególnie ceniony był za posiadaną wizję rozwoju firmy oraz ogromną wiedzę z obszaru marketingu i sprzedaży, którą chętnie się dzielił.

Członkowie przedsiębiorstwa podkreślają, że to ogromna starta dla firmy, w której Volker Claas poprzez swoją wieloletnią pracę i podejmowane decyzje, był jej ważnym ogniwem.

Pracownicy, klienci i partnerzy cenili go przede wszystkim za konstruktywność i życzliwy charakter.