Decyzja została podjęta podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy 2. stycznia br. Była to jedyna zmiana wprowadzona tego dnia do statutu spółki.

W dniu 26 listopada 2019 r. spółka Ursus poinformowała w komunikacie, że zawarła z Trioliet Polska Spółka z.o.o. z siedzibą w Opalenicy w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Ursus w Opalenicy, która miała zostać sfinalizowana nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r, jednak z powodu niedopełnienia warunków prawnych, które pozwoliłyby na przejęcie zakładu przez holenderską firmę Trioliet, na ten fakt trzeba będzie jeszcze poczekać. Termin sprzedaży został bowiem przesunięty do 28 lutego br. Nie zmieniono natomiast pozostałych warunków umowy przedwstępnej.

Cena jaką holenderski producent wozów paszowych zobowiązał się zapłacić to 6 mln zł i stanowi ona kwotę za „produkcję w toku” i „inwentarz” (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) zakładu w Opalenicy. Zgodnie z umową, część środków zostanie przekazana przez holendrów bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli Ursusa.

Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego.