Żniwa to okres prawdziwych wyzwań, z którymi przychodzi zmierzyć się w rzeczywistych, zmiennych warunkach polowych i pogodowych. Dlatego przygotowanie do przechowywania ziarna powinno uwzględniać możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych w okresie zbioru i wynikającą stąd konieczność jego dosuszania. Nie bez znaczenia pozostaje również opcja doczyszczania. Obydwa etapy, realizowane bezpośrednio przed składowaniem, narzucają konieczność wyposażenia gospodarstwa w specjalistycznych sprzęt, który razem z odpowiednio dobranymi zbiornikami decyduje o stworzeniu technicznego systemu służącego sprawnemu przechowywaniu ziarna zbóż, kukurydzy i innych roślin.

CZYSTE ZIARNO TO PODSTAWA
Zanim przystąpi się do składowania ziarna, szczególną uwagę trzeba poświęcić na kontrolę stanu zanieczyszczenia. Znaczny udział zanieczyszczeń, w tym plew, cząstek słomy, nasion chwastów, a także gleby, może przyczyniać się do obniżenia efektywności suszenia i w konsekwencji wzrostu kosztów tego zabiegu. Ponadto zanieczyszczenia, szczególnie w przypadku dużej wilgotności, mogą osadzać się na elementach urządzeń transportowych, co ogranicza skuteczność ich działania.

Na rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych urządzeń przystosowanych do czyszczenia ziarna. Wykorzystują one do rozdziału zanieczyszczeń od ziarna takie jego cechy fizyczne jak: zróżnicowanie aerodynamiczne, geometryczne, gęstość, właściwości elektrostatyczne, kolor, specyficzne cechy okrywy zewnętrznej i inne. W praktyce najczęściej w gospodarstwach.....

Więcej czytaj w FARMER 14/2009 

Zamów FARMERA