Chodzi o ogłoszony przez NASK konkurs "System do śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka". Skierowany jest on do producentów rozwiązań informatycznych wspierających produkcję i przetwórstwo ziemniaka.

Celem jednoetapowego konkursu jest wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla śledzenia zdarzeń produkcji rolnej dla rynku ziemniaka i wdrożenie tego rozwiązania u pięciu podmiotów produkujących i przetwarzających ziemniaki - wskazano.

Jak podkreślił NASK, informacje o autentyczności pochodzenia, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin istotnych dla jakości i bezpieczeństwa żywności są coraz częściej poszukiwane przez polskich konsumentów. "Brakuje jednak na polskim rynku systemu, który w sposób kompleksowy i transparentny zbierałby dane i informował o tych wszystkich kwestiach" - wskazano.

Dodano, że w ramach pilotażu projektu "Paszportyzacja polskiej żywności" prowadzone są prace nad stworzeniem ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin dla każdego produktu spożywczego dostępnego na polskim rynku.

Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność produktów. Aktualnie prace koncentrują się na rynku ziemniaka - poinformowano.

Według NASK zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie "mechanizmu umożliwiającego sprawne i jak najbardziej automatyczne gromadzenie zdarzeń w trakcie produkcji rolnej i przekazywanie tych informacji do systemu centralnego". W konkursie przewidziano m.in. nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca.

Szukamy dojrzałych rozwiązań śledzących zdarzenia w produkcji ziemniaka. Najlepsze otrzyma środki na wdrożenie u pięciu producentów, a my przyglądać będziemy się temu procesowi celem sformułowania wniosków do wymagań dla centralnego systemu współpracującego z tego typu rozwiązaniami - wskazał, cytowany w informacji, zastępca dyrektora NASK ds. nowych technologii dla polityk publicznych Robert Król.

Jak przypominano, badania w ramach projektu prowadzone są dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Inicjatorem badań jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a prace badawcze prowadzone są przez NASK PIB we współpracy z Poznańskim Instytutem Technologicznym.

We wstępnej fazie projektu, podał NASK, przeprowadzono szereg prac analitycznych, teraz czas na prace badawcze z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań, przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych technologii. "Projekt pomoże sprawdzić, czy wprowadzenie systemu IT gromadzącego kompletną informację o produkcji jest możliwe" - dodano.

Zwrócono uwagę, że dzięki paszportyzacji każdy użytkownik (producent, dystrybutor, sprzedawca i konsument) powinien łatwo sprawdzić i potwierdzić autentyczność, jakość i bezpieczeństwo danej partii żywności. "W tym celu wykorzystane powinny być proste, powszechnie dostępne czytniki (np. telefon komórkowy) pobierające informacje ze znacznika partii żywności (np. kodu QR)" - stwierdzono. Kolejne konsultacje i konkursy publikowane będą pod adresem https://bip.nask.pl/, a wszelkie informacje dostępne będą również na stronie http://govtech.gov.pl.