Mimo spadku sprzedaży, VDMA oceniło, że sprzedaż rozwijała się lepiej niż pierwotnie przewidywano.

Wśród nowo rejestrowanych traktorów, ponad ¾ stanowią traktory powyżej 50 KM. Udział sprzedaży traktorów o mocy od 150 KM w porównaniu do 2014 r. wzrósł o 3 proc. – do 37 proc.

Najbardziej dynamiczniej rósł jednak udział traktorów o mocy powyżej 300 KM. W porównaniu z 2014 r. zarejestrowano ich o 5 proc. więcej.

W porównaniu z listopadem i grudniem 2014 r. w analogicznych miesiącach 2015 r. sprzedaż wzrosła odpowiednio o 13,8 proc. do 2155 sztuk i o 0,8 proc. do 3815 sztuk.

W ciągu najbliższych miesięcy VDMA przewiduje nadal niski poziom sprzedaży ciągników.