Pierwsze maszyny Striger pojawiły się na polach 10 lat temu. Obecnie nadszedł czas na zaprezentowanie nowej generacji tych agregatów, w których wprowadzono wiele zmian w stosunku do poprzedniej odsłony. Jak informują przedstawiciele firmy Kuhn, zmiany te podyktowane są doświadczeniami polowymi i oczekiwaniami samych użytkowników pod kątem eksploatacji kultywatorów Striger.

W nowych Strigerach duży nacisk położono na uproszczenie regulacji poszczególnych części maszyny. Każda sekcja robocza jest zainstalowana na układzie trapezowym z dwoma kołami podporowymi, co pozwala na indywidualne dostosowanie położenia w zależności od ukształtowania terenu. System trapezowy oraz koła dogniatające są regulowane hydraulicznie z kabiny ciągnika. Z kolei zamontowane na trapezie, gwieździste oczyszczacze rzędu są regulowane z tyłu, w celu dostosowania do warunków glebowych i ilości resztek roślinnych. Ich konstrukcja ma ponadto zapobiegać owijaniu się resztek roślin wokół tarcz.

Dodatkowo talerze ograniczające wyrzucanie gleby poza uprawiany rząd gleby mogą być regulowane w różnych płaszczyznach, tzn. przesunięcie w kierunku jazdy, przesunięcie boczne, kąt roboczy, głębokość robocza oraz nacisk na glebę. Taki zakres regulacji ma zagwarantować, że pas gleby zostanie dokładnie uprawiony i odseparowany od międzyrzędzi.

W celu jeszcze prostszej wymiany elementów roboczych zaprojektowano również od nowa system szybkiej ich wymiany. Z kolei sama konstrukcja elementów uprawiających glebę składa się z dolnej części dłuta posiadającego boczne lemiesze, których zadaniem jest podcięcie gleby na całej szerokości uprawianego pasa i optymalne przygotowanie łoża siewnego. Dłuto w przedniej części jest wygięte, co poprawiać ma przepływ gleby i redukować zapotrzebowanie na moc. Dodatkowo dłuta posiadają utwardzaną powłokę.

Ta nowa konstrukcja zęba pozwala na zastosowanie różnych systemów aplikacji nawozu w postaci stałej, płynnej lub półpłynnej. Różnego rodzaju węże mogą być w łatwy sposób montowane na zębach, bez użycia narzędzi a regulacja głębokości wysiewu nawozu jest niezależna od głębokości roboczej zębów.

Nowe kultywatory mogą być wyposażone w 4 do 12 sekcji roboczych w rozstawie od 45 do 80 cm i być łączone z zawieszanymi na przednim TUZ zbiornikami z serii TF lub przyczepianymi zbiornikami TT.